city

global_logo_lille

Global Evolution er 100% specialiseret i kapitalforvaltning inden for Emerging Markets.

Teamet bag Global Evolution har rådgivet andre danske investeringsforeninger i en længere årrække og har lang erfaring inden for Emerging Markets og risikostyring.

En amerikansk BNP-vækst i årets første kvartal på beskedne 0,2% satte for alvor spørgsmål ved det amerikanske vækstmomentum. Til trods for at investorer og økonomer igennem årets første fire måneder har fået flere indikationer på aftagende aktivitet, udgjorde kombinationen af ugunstigt vejrlig, havnestrejker på vestkysten, lave oliepriser og en stærk dollar vestlige et uventet tungt økonomisk åg, og forventninger om en vækstnedgang til 1,0% viste sig derfor alt for optimistisk.

Vintervejret kom tilsyneladende som en overraskelse igen i år, men herudover udløste de lavere oliepriser et fald i investeringerne i den tidligere boomende olieindustri på mere end 50%, mens et større vækstnegativt handelsunderskud indikerede, at den stærke dollar er en hæmsko for amerikansk konkurrenceevne.

Vækstnedgangen i 1. kvartal var ikke gået ubemærket hen i den amerikanske centralbank, hvor rådmedlemmerne imidlertid nedtonede betydningen heraf med, at vækstnedgangen til dels var forårsaget midlertidige faktorer. Nok så væsentligt vurderede rådsmedlemmerne at udsigterne for vækst og beskæftigelse var balancerede. At dømme efter markedsforventningerne til den bankes styringsrente (Fed funds), var investorerne af en mere pessimistisk opfattelse, idet futures-priserne på Fed funds kun tager højde for to renteforhøjelser af 0.25%-point over de næste 12 måneder, hvorimod rådmedlemmers egne fremskrivninger forudsiger en samlet renteforhøjelse på tæt ved 1%-point i samme tidsrum. Rettes blikket derimod mod aktieindekset S&P500, ville optimismen ingen ende tage og den 24. april satte indekset en ny alle tiders rekord i 2117,69. Dette syntes umiddelbart at være ude af trit med de indkomne økonomiske data, men kursrekorden kan til dels forklares ved ekstraordinært høje udbyttebetalinger og selskabernes betydelige tilbagekøb af egne aktier.

Amerikansk økonomi var ikke ene om at vise svaghedstegn i april, men fik i så henseende følgeskab af Kina. Dette forhindrede imidlertid ikke de kinesiske aktier fra at sætte nærmest daglige kursrekorder godt hjulpet af en beslutsom nedsættelse af centralbankens reservekrav til de kinesiske
banker samt vedholdende forlydender om centralbankens nært forestående opkøb af obligationer udstedt af lokale og regionale offentlige enheder. Under mere hjemlige himmelstrøg slog Mario Draghi - direktøren for Den Europæiske Centralbank (ECB) - fast, at en reduktion af bankens EUR 60 mia. store månedlige obligationsopkøb ikke var aktuel, og at programmet som minimum vil løbe frem til september 2016. Til trods herfor steg de tyske markedsrenter overraskende kraftigt i månedens sidste dage (10 årige rente steg 0.33%-point), hvilket blev forsøgt forklaret med positionering, stort udbud af nye obligationer samt accelererende udlåns- og pengemængevækst i Eurozonen.

Grækenland var traditionen tro Eurozonens smertensbarn, men bedst som forhandlingerne mellem EU's finansministre og deres græske kollega syntes at uløseligt fastlåste, greb den græske premierminister ind og fik trukket Grækenland
tilbage fra afgrundens rand.

Hvad angår april måneds udbud af nye emerging markets obligationer, var aktiviteten primært udløst af lande med relativ høj kreditværdighed, herunder Malaysia, Tyrkiet og Mexico. I et vidnesbyrd om investorernes appetit på positive renter og varighed udstedte Mexico således en 100-årig obligation i euro på 4,20 % (skete før ovenfor nævnte rentestigning). Argentina lykkedes desuden med et salg af yderligere USD 500 mio. i en eksisterende obligation under lokal lovgivning.

Rentestigningerne og de mange usikre faktorer til trods, var afkastene på emerging markets aktiverne ganske fornuftige i april. Emerging markets aktier målt ved referenceindekset MSCI EM leverede således 7,51% godt hjulpet af kinesiske
aktiers himmelflugt, mens emerging markets obligationer udstedt i lokale valutaer målt ved GBI-EMGD (uafdækket mod USD) leverede et månedligt afkast på 2.92% godt hjulpet af en svagere dollar. GBI-EMGD uafdækket mod euro, leverede derimod et negativt månedligt afkast på 1,36%. Endelig gav emerging markets obligationerne udstedt i dollar et månedligt afkast på 1,63% til trods for en amerikansk 10-årig rentestigning på fra 1,92% til 2,03%. Afkastet kom i stand takket være en samtidig reduktion i rentespændet til amerikanske statsrenter på
0,29%-point til 3,40%.

Udsigter og investeringsstrategi for maj

Det gamle ordsprog "sælg i maj og gå din vej" gør ofte
investorerne lidt sensitive på denne tid af året. Med amerikansk økonomi tæt på nulvækst i 1. kvartal og en amerikansk renteforhøjelse udskudt til september eller senere jf. markedsforventningerne vil fokus i høj grad være rettet mod de økonomiske statistikker og volatiliteten kan som følge heraf forventes at stige. Den øjeblikkelige prisning af volatilitet målt ved det såkaldte VIX-indeks er imidlertid ikke gearet til de store overraskelser, og tegn på tiltagende amerikansk vækst i et omfang der kan bringen en junirenteforhøjelse tilbage på agendaen, kan derfor udløse betydelige markedsreaktioner. Vi vil blive noget betænkelige ved situationen, hvis de 10-årige renter i USA og Tyskland bevæger sig over henholdsvis 2,20% og 0,64%.

Hvad Grækenland angår, er udfaldet af de igangværende
forhandlinger usikre. Fremskridt vil kunne give EUR/USD endnu et løft, mens et nyt større tilbagefald i de oneangivende europæiske aktieindeks lig det vi så ultimo
april vil sætte spørgsmål ved det hidtil euro-understøttende kapitaltilstrømning til europæiske aktier. Salgspresset og de stigende renter i Tyskland er bekymrende, idet yderligere rentestigninger vil have afsmittende virkning til USA og især have negative konsekvenser for såvel lokale rentemarkeder som de relativt lavt forrentede dollar- og euro-obligationer udstedt af lande som Polen, Ungarn og Rumænien.

Som et lyspunkt har kombinationen af en svækket dollar og
stigende oliepriser fjernet det tidligere så negative fokus på dollar-gældsatte emerging markets økonomier samt valutaer og obligationer udstedt af olieeksporterende lande. I en satsning på højere oliepriser har vi allerede i april valgt at øge eksponeringen til olieeksporterende lande. Vi forventer at fastholde denne eksponering i maj, men i lyset af vores ubehag over risikoen for yderligere rentestigninger, har vi sænket vores eksponering til lokalmarkederne i Brasilien, Sydafrika og Tyrkiet. I Tyrkiets tilfælde kan den perfekte storm være under opsejling, hvis parlamentsvalget den 7. maj giver AKP mandat til at gennemføre et præsidentielt styre, som vil give præsident Erdogan betydelige magtbeføjelser, og at dette falder sammen med intensiverede spekulationer i en tidlig forhøjelse af den amerikanske styringsrente.
 

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev