rollercoaster 637 x 87

global_logo_lille

Global Evolution er 100% specialiseret i kapitalforvaltning inden for Emerging Markets.

Teamet bag Global Evolution har rådgivet andre danske investeringsforeninger i en længere årrække og har lang erfaring inden for Emerging Markets og risikostyring.

Maj måned kom og gik og det samme gjorde de mange dead-lines i de efterhånden langtrukne gældsforhandlinger mellem Grækenland og landets kreditorer og risikoen for en græsk udtræden af euro-samarbejdet forblev derfor en reel risiko.
Investorernes frygt for et traditionelt maj-udsalg af finansielle aktiver (sælg i maj og gå din vej) viste sig til dels ubegrundet, men nerverne blev testet, da en markant stigning i de tyske markedsrenter i løbet af blot et par dage satte spørgsmål ved markedslikviditeten i et af verdens toneangivende obligationsmarkeder.

I valutamarkedet begyndte EUR/USD måneden i 1,1224, men hjulpet af de tyske rentestigninger steg valutakrydset til en månedlig top på 1,1467 den 15. maj blot for efterfølgende at falde til et månedligt lavpunkt på 1,0819 den 27. maj da græske bekymringer og meddelelsen om et accelereret opkøb af obligationer under Den Europæiske Centralbanks (ECBs) opkøbsprogram skabte overskrifter. Nedturen i EUR/USD blev tillige forstærket af en højere end ventet stigning i amerikansk inflation. Dollarstyrken i 2. halvdel af maj var bredt fundereret, idet valutaer som japanske yen, australske dollar og svenske kroner i månedens løb tabte henholdsvis 3,84%, 3,29% og 2,18%.

Hvad angår de toneangivende aktiemarkeder i USA og Europa, var der ikke meget at skrive hjem om. S&P500 gav et fornuftigt afkast på 1.29 %, men det tyske DAX-indeks tabte 0.35 %. Det kinesiske aktieindeks CSI 300 var i en kategori helt for sig selv. Indekset gik fra rekord til rekord, men efter en stigning fra 4834 ved månedens begyndelse til en top på 5227 den 27. maj, oplevede indekset et frit fald over to dage til 4668. Indekset nåede dog at rette sig på ny og gav således et månedligt afkast på 0,14 %, og har siden efteråret 2014 givet et afkast på intet mindre end 100 %, en udvikling der mest af alt minder om en boble pustet op til bristepunktet.

Rettes blikket mod emerging markets (EM)-obligationer og valutaer, udgjorde de stigende tyske renter og de deraf følgende amerikanske rentestigninger en betydelig modvind. Alt taget i betragtning må afkastet på EM-obligationer udstedt i dollar dog siges at være fornuftigt. Ikke alene var volatiliteten på sammenligningsindekset EMBIGD lavere end på amerikanske og tyske obligationer, EMBIGD leverede også et bedre månedligt resultat -0,39% end amerikanske statsobligationer med tilsvarende varighed (-0,58%) og Eurozone-stats-obligationer (-1,12%).

Hvad angår afkastet på EM-obligationer i lokale valutaer, kan maj måned deles i to. Under indflydelse af en stærkere EUR/USD i 1. halvdel af måneden, gav sammenligningsindekset GBIEMGD (målt mod USD) et afkast på ca. 1%, mere end 1%-point bedre end EMBIGD. I 2. halvdel af maj tabte GBIEMGD derimod 3,5% i takt med at EUR/USD faldt tilbage, hvilket resulterede i et negativt månedligt afkast på 2,58 %. Til sammenligning udgjorde det månedlige afkast på GBIEMGD målt mod euro –0,43%.

De stigende renter i Tyskland og USA lagde ikke overraskende en dæmper på udstedelsen af nye EM-obligationer. Ikke desto mindre formåede Indonesien at udstede en ny USD 2 mia. stor Sukuk-obligation med
forfald i 2025, mens Ecuador genåbnede en obligation med forfald i 2020 og solgte yderligere USD 800 mio. Ved udgangen af maj skønnes 63 % af det samlede salg af EM-dollarobligationer i 2015 at være gennemført.

 

Udsigter og investeringsstrategi for juni

Hvad skal man frygte mest? Den amerikanske
Forbundsbanks første renteforhøjelse eller stigende renter i Tyskland? I skrivende stund har antagelsen om, at forhandlingerne mellem Grækenland og landets kreditorer er inde i en slutfase udløst salg af tyske statsobligationer, som hidtil har været anset som "sikker havn".

Salget er blevet forstærket af en uventet stor stigning i Eurozonens forbrugerpriser, og 10-årige tyske renter styrer nu mod 1,05%, som udgør et teknisk støtte-niveau. Hvis renten når hertil, vil amerikanske renter ikke være upåvirkede, hvilket vil have negative implikationer for EM-obligationer og valutaer. Vi mener ikke, at den højere stigning i Eurozonens forbrugerpriser kan retfærdiggøre stigningen i de tyske renter og forventer, at ECBmedlemmerne verbalt vil dæmpe gemytterne, hvis
renteinvestorerne for alvor går i panik. Hvad angår afkastudsigterne for EM-obligationer, forventer vi, at obligationer udstedt i dollar vil vedblive at udvise lavere volatilitet end kerne-obligationsmarkederne (USA og
Tyskland), og forventer samtidig et relativt bedre afkast forudsat at yderligere rentestigninger sker på ordnet vis.

Rettes blikket mod lokalmarkederne, vil rentestigninger i USA og Tyskland kompromittere EMcentralbankernes overvejende lempelige pengepolitik, og obligationsmarkederne i Østeuropa samt høj-beta lande som Sydafrika vil i så henseende være sårbare.Udsigterne for de lokale valutaer vil i høj grad være styret af udviklingen i EUR/USD og dermed investorernes valg af
finansieringsvaluta. En styrket EUR/USD vil efter vores mening være det sandsynlige resultat, hvis de tyske renter tager teten med yderligere rentestigninger. Rentemødet i den amerikanske Forbundsbank den 17. juni er en ubekendt faktor, om end vi er ganske komfortable med vores hovedscenario om en uændret rente, et internationalt fokus og fortsat tålmod med en normalisering af pengepolitikken.

Hvad oliemarkedet angår, er OPEC-mødet den 5. juni vigtigt. Hvis organisationens produktionskvoter forbliver uændrede (30mio. tønder per dag), forventer vi, at prisen på WTI-olie vil falde tilbage til ca. USD 55 per tønde. Denne forventning bygger blandt andet på, at den globale olieproduktion er rekord stor og overstiger den globale efterspørgsel med flere millioner tønder. Denne situation kommer blandt andet til udtryk ved en markant stigning
i mængden af olielagring på tankskibe, som på et eller andet tidspunkt vil skule sælges på verdensmarkedet. Allerede i maj, valgte vi på den baggrund at reducere vores eksponering til nogle af de olieeksporterende lande i emerging markets.

(Geo)politik vil forblive et fokusområde. I Ukraine er den skrøbelige våbenhvile yderligere sat på prøve, idet separatister har iværksat en offensiv i Østukraine, som i de første dage af juni har efterladt flere sårede og dræbte på begge sider. Ukraines gældsrestruktureringsforhandlinger er et andet fokusområde, idet den første udbetaling at de næste USD 1,7mia. under det igangværende IMF-program kommer til udbetaling medio juni, forudsat at gældsrestruktureringen er forhandlet på plads med obligationsejerne. I samme region vil udfaldet af præsidentvalget i Tyrkiet den 7. juni være alfa og omega for den videre kursudvikling på tyrkiske finansielle aktiver.

 

 

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev