blå eu tegn

global_logo_lille

Global Evolution er 100% specialiseret i kapitalforvaltning inden for Emerging Markets.

Teamet bag Global Evolution har rådgivet andre danske investeringsforeninger i en længere årrække og har lang erfaring inden for Emerging Markets og risikostyring.

Juni 2015 vil først og fremmest blive husket for den græske
regerings legen kispus med ØMU's regeringschefer og landets misligholdelse overfor Den Internationale Valutafond (IMF). At Grækenland misligholder en betaling er egentlig ikke noget nyt. Landet har misligholdt betalinger på statsgælden mindst fem gange i nyere historie og har været i betalingsstandsning eller gældsrestrukturering i sammenlagt 45 år siden 1826. Ud over at fundere over om gældsmisligholdelse ligger nemt for i græsk kultur, kan man ikke undgå at få den tanke, at kreditorerne ikke har lært af fortiden og har fejlet stort i deres kreditvurdering af landet. Ikke desto mindre er en misligholdelse overfor IMF speciel, idet Grækenland nu tilhører en lidet flatterende klub bestående af lande som Zimbabwe, Sudan, Somalia og Liberia, som har misligholdt betalinger til IMF i løbet af det seneste årti.

Juni måned handlede om andet end Grækenland. I USA afholdt Forbundsbanken (Fed) rådsmøde den 17. juni, og mens døren som forventet forblev åben for en renteforhøjelse senere på året, var de opdaterede vækstforventninger samt Fed-direktørernes individuelle estimater for tempoet og omfanget af kommende renteforhøjelser nedjusteret i forhold til forrige rådsmøde. En hurtig opblomstring af emerging markets (EM)-obligationernes investorappeal døde imidlertid hurtigt, da 10-årige tyske statsobligationer for 2. gang i juni satte kurs 1,00%, hvorved også amerikanske statsobligationer oplevede rentestigninger.

Tyske obligationer udviste store kursudsving gennem meget af juni, men dette tålte ikke sammenligning med det kinesiske aktieindeks CSI300, som med daglige udsving på op til 6.7 % satte en ny mangeårig rekord i 5353,75 den 8. juni blot for at smide mere en 16 % frem til den 30. juni. Forinden havde den kinesiske centralbank fjernet 75% -grænsen på bankernes udlån/indlåns-ratio, hvilket ultimo måneden blev suppleret med yderligere lempelser herunder en nedsættelse af bankens styringsrente på 0,25% -point, -
alt sammen for at stabilisere markedet.

Kina var ene om at lempe pengepolitikken. I Sydkorea nedsatte centralbanken ligeledes styringsrenten med 0,25% -point, men her gjaldt bekymringerne primært udbruddet af MERS og den mulige negative indflydelse på privatforbruget. I Indien nedsatte centralbanken også renten med 0,25%, men i Indonesien holdt centralbanken renten uændret, idet en svækket indonesisk valuta truede den i forvejen rigeligt høje inflation. Andetsteds i regionen holdt den filippinske centralbank renten i ro og signalerede stor tilfredshed med tingenes tilstand, mens den thai-landske centralbank afstod fra yderligere rentened-sættelser, med henvisning til den seneste svækkelse af den thailandske valuta, som udgjorde en implicit lempelse af pengepolitikken.

I Latinamerika gik den brasilianske centralbank mod strømmen med endnu en renteforhøjelse og signalerede samtidig et skifte i den hidtidige valutapolitik til fordel for en lidt svagere valuta.

Den mexicanske centralbank holdt renten uændret med et
årvågent øje på den mexicanske peso, som nu er svækket til et rekord lavt niveau mod dollaren, og under mere hjemlige himmelstrøg, nedsatte den ungarske centralbank
sin styringsrente med 0,15% -point til 1,50% og signalerede samtidig yderligere rentenedsættelser.

I en anden boldgade fastholdt OPEC den 5. juni uændrede produktionskvoter. Beslutningen lagde sammen med de fortsat høje olielagre et loft på den amerikanske WTI råolie omkring USD 60 per tønde, og sidst på måneden faldt
prisen lidt tilbage fra dette niveau på forlydender om et gennembrud i atomenergiforhandlingerne med Iran.

Udstedelsesaktiviteten på det internationale obligations-marked var afdæmpet i juni - påvirket af de mange Grækenland-relaterede overskrifter og de stigende markedsrenter i Tyskland og USA. Egypten, Gabon og Argentinas Buenos Aires provins var dog aktive og placerede succesfuldt nye obligationer udstedt i USD til trods for lidet inspirerende statistikker over emissioner og indløsninger i investeringsforeninger med et dedikeret fokus på emerging markets.

Lokalmarkedsindekset GBIEMGD (målt mod USD) leverede i juni et negativt afkast på 1,22%, mens EMBIGD, som er sammenligningsindekset for EM-obligationer udstedt i USD, leverede et negativt månedligt afkast på 1.56%. Samlet set var disse afkast dog ganske konkurrencedygtige i forhold til
amerikanske statsobligationer (- 1,25% målt ved EFFAS >1år) og ØMU-statsobligationer (-2,15% målt ved EFFAS >1 år).

 

Udsigter og investeringsstrategi for juli

En amerikansk renteforhøjelse truer i horisonten, men her og nu udgør Grækenland den største ubekendte faktor. Hvis Grækenland sætter krus mod en euro-exit vil dette øge rentespændene på obligationer udstedt af Portugal, Spanien og Italien – med negativ afsmitning til EMobligationer. Den Europæiske Centralbank vil imidlertid med stor sandsynlighed være at finde som køber af statsobligationer udstedt af netop de tre førnævnte ØMU-lande. Omvendt, hvis en ny hjælpepakke til Grækenland forhandles i hus, vil den amerikanske Forbundsbank have en bekymring mindre at forholde sig til, når tidspunktet for en kommende renteforhøjelse besluttes, mens amerikanske statsobligationer mister status som tilflugtssted.

Rentemødet i den amerikanske Forbundsbank den 29. juli skulle ikke frembyde de store overraskelser, men forinden vil vi med interesse lytte til Forbundsbankens førstekvinde Janet Yellen, når hun den 15. juli aflægger økonomisk situationsrapport til den amerikanske kongres. Feriesæsonen vil lægge en dæmper på markedsaktivitet- og likviditet, og risikoen for negative overskrifter fra Grækenland, Ukraine og Kina er ikke blevet mindre. Her ved indgangen til juli forventer vi derfor at holde en kontantandel lidt over gennemsnittet for derved at være godt rustet til at handle potentielle markedsudsving herunder være klar til opkøb, skulle det græske drama tage en positiv drejning. Vores første opkøbsmål vil i så henseende være obligationer udstedt af de nære østeuropæiske lande. I de lokale rentemarkeder synger de pengepolitiske lempelser på sidste vers, idet basiseffekterne af sidste års råvareprisfald så småt er begyndt at gøre sig
gældende i inflationsstatistikkerne (stigende inflation). Vi vil gerne understrege, at selvom udsigterne er usikre, forventer vi, at EM-obligationer udstedt i dollar vil klare sig bedre end amerikanske statsobligationer og statsobligationer udstedt af EU-landene.

 

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev