CH 04

global_logo_lille

Global Evolution er 100% specialiseret i kapitalforvaltning inden for Emerging Markets.

Teamet bag Global Evolution har rådgivet andre danske investeringsforeninger i en længere årrække og har lang erfaring inden for Emerging Markets og risikostyring.

Investorerne fik ikke mange rolige øjeblikke i juli. Efter indledningsvis lettelse over et positivt udfald af gældsforhandlingerne mellem Grækenland og landets kreditorer samt forsigtig optimistisk stemning i kølvandet på indgåelsen af en atomenergiaftale mellem Iran og de permanente medlemmer af FNs sikkerhedsråd + Tyskland og EU, fik piben hurtigt en anden og mere ildevarslende lyd, da fokus blev rettet mod det mildt sagt negative kinesiske aktiemarked, de skuffende kinesiske vækstindikatorer og et råvaremarked i nærmest frit fald.

En investorundersøgelse foretaget af Bank of America/Merrill Lynch sagde alt; 40 % af de adspurgte så
den "sande" kinesiske vækst i niveauet 5-6 % og dermed væsentlig lavere end den officielle vækst på 7 % registreret i 2. kvartal 2015. I USA udtrykte Forbundsbankens førstedame, Janet Yellen, i sin halvårlige rapport til Kongressen sig nogenlunde tilfreds med den økonomiske udvikling og signalerede villighed til at hæve renten inden årets udgang. Den 10-årige US-rente toppede i månedens løb i 2,47 % i kølvandet på det græske gældsforlig, men faldt efterfølgende til 2,18 % som følge af kinesiske vækstbekymringer, faldende råvarepriser og en yderst afdæmpet amerikansk lønudvikling.

Kombinationen af en forestående amerikansk renteforhøjelse, kinesiske vækstbekymringer og udsigten til et snarligt udbud af iransk olie på verdensmarkedet var mere end råvaremarkedet kunne kapere. Den amerikanske WTI-olie faldt i månedens løb med 20,77 % til USD 47,12 per tønde, men kobber faldt 10 % til et seksårigt lavpunkt. Mejeri- og landbrugsråvarer var ligeledes under pres, hvilket udløste et månedligt tilbagefald på 11 % i Merrill Lynchs Agriculture TR index.

Kollapset i råvarerne bragte de råvareeksporterende emerging marketslande tilbage i skudlinjen, da investorerne betvivlede de enkelte regeringers villighed til/mulighed for at foretage de nødvendige økonomiske justeringer for at ride stormen af. Dette efterlod de lokale valutaer sårbare overfor defensive investeringsstrategier og repatriering fra udenlandske investorer. Som om råvarebekymringerne ikke var nok fik Brasilien nedjusteret sin kreditværdighed hos Standard & Poors, hvilket ifølge kreditvurderingsinstituttet selv indebærer en sandsynlighed større end 33 % for, at Brasilien må se sin kreditværdighed synke til den dårlige halvdel af karakterskalaen i løbet af de næste 18 måneder.

Rettes blikket mod Tyrkiet, blev en forsigtig optimisme over den iranske atomenergiaftale og potentialet for en øget tyrkiske udenrigshandel overskygget af geopolitiske bekymringer, da et terrorangreb i den tyrkiske by Suruc betød, at USA fik adgang til at iværksætte operationer mod ISIL fra den vigtige tyrkiske Incirlik base, mens Tyrkiet selv indledte luftangreb rettet mod ISIL i Syrien og PKK i Nordirak. Udviklingen i Tyrkiet bragte de skrøbelige koalitionsforhandlinger mellem AKP og CHP i fare og øgede dermed sandsynligheden for et nyt tyrkisk parlamentsvalg.

Statistikkerne over indløsninger og emissioner i de obligationsdedikerede emerging markets- investerings-afdelinger var tydeligvis præget af de negative begivenheder, men modsat detailinvestorer fortsatte de institutionelle investorer med at allokere nye penge, - især til EMobligationer udstedt i USD. De institutionelle investorers fortsatte appetit for emerging markets-obligationer forklarer til dels omfanget af nye obligationsudstedelser i juli.

Jamaica havde således succes med salget af en USD 2 mia.
stor obligation, mens Zambia (mindre succesfuldt) solgte en obligation på USD 1,25 mia., som hurtigt kom til at tynge markedet for dollar-obligationer udstedt af lande i regionen (SSA). I en anden verdensdel overraskede Kasakhstan
med salget af hele USD 4 mia. fordelt på en 10-årig løbetid (USD 2,5 mia.) og en 30-årig løbetid (USD1,5 mia.). Endelig solgte Indonesien og Slovenien begge 10-årige obligationer udstedt i euro for derved at drage fordel af det
lavere renteniveau i Eurozonen.

I afkastmæssig sammenhæng klarede EM-obligationer udstedt i USD og EUR sig fornuftigt igennem juni.  Sammenligningsindekset EMBIGD leverede således et positivt månedligt afkast på 0,49 %, hvorimod  obligationerne udstedt i lokale valutaer måtte notere et negativt afkast på 2,56 % (målt ved GBIEMGD dvs. USD), hvilket primært reflekterede en svækkelse af de lokale valutaer som respons på de faldende råvarepriser samt skuffende budgettal ikke mindst i Brasilien. Den negative stemning overfor råvareeksportører og de deraf følgende
negative afkast var imidlertid ikke et isoleret emerging marketsfænomen.

I USA kom erhvervsobligationerne ligeledes under pres, dels som følge af de mange energi-følsomme virksomheder og dels som følge af et rekord stort udbud af nye erhvervsobligationer i juli på USD 129 mia. Merrill Lynchs HY index (nedre halvdel af kreditskalaen indeholdende mange energiselskaber) leverede således et negativt månedligt afkast på 0,62 %, mens erhvervsobligationerne i den øvre halvdel af kreditskalaen leverede et afkast på 0,54 %, - på linje med emerging markets-obligationerne udstedt i USD.

Udsigter og investeringsstrategi for august

Den amerikanske Forbundsbank har kursen sat mod en renteforhøjelse inden årets udgang, hvilket i givet fald vil være den første i mere end 10 år. Renteforhøjelsen har imidlertid været vel varslet og bør ikke komme bag på markedet og – helt overordnet – finder vi det intense fokus på timingen (september eller december) lettere irrationel og irrelevant.

Hvad der derimod ikke er irrelevant er, at den ventede renteforhøjelse modsat tidligere perioder med pengepolitiske stramninger i USA ikke falder sammen med tiltagende vækst i verdenshandlen og stigende råvarepriser.

For de råvareeksporterende lande betyder dette øgede krav om finanspolitiske tilpasninger og reformer, og indtil dette sker, vil investorerne næppe lade tvivlen komme de enkelte regeringer til gode. Heldigvis har mange af de lokale råvarevalutaer allerede reageret med betydelige tilpasninger til de nye realiteter, og den amerikanske Forbundsbanks ventede renteforhøjelse vil efter vores opfattelse ikke indlede starten på en traditionel cyklus af renteforhøjelse. Vi tror faktisk, at den første renteforhøjelse vil blive efterfulgt af flere måneder med renten i ro som følge af Forbundsbankens internationale fokus og et meget afdæmpet inflationspres. Samtidig forventer vi ikke, at styringsrenten og markedsrenterne vil nå samme slutniveauer som i tidligere perioder med pengepolitiske stramninger.

 

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev