Emierging 637 87

global_logo_lille

Global Evolution er 100% specialiseret i kapitalforvaltning inden for Emerging Markets.

Teamet bag Global Evolution har rådgivet andre danske investeringsforeninger i en længere årrække og har lang erfaring inden for Emerging Markets og risikostyring.

 

 

November var en begivenhedsrig måned på godt og ondt. På det geopolitiske plan varslede nyheden om et omfattende terrorangreb i Paris en skræmmende ændring i Islamisk Stats (IS) taktik mod Vesten, mens Tyrkiets nedskydning af et russisk jagerfly på grænsen mellem Tyrkiet og Syrien komplicerede et allerede kompliceret kludetæppe af alliancer imod IS og for Syriens præsident Assad. Mens vi endnu har til gode at se, om terrorangrebet i Paris og afværgede terrorangreb i andre byer vil dæmpe forbrugeroptimismen og detailsalget, blev nedskydningen af det russiske fly øjeblikkeligt mødt af russiske sanktioner mod Tyrkiet omfattende turisme, varehandel og visarestriktioner.

Anderledes positivt var det, at en arbejdsgruppe under Den Internationale Valutafond (IMF) indstillede den kinesiske valuta (CNY) til optagelse i fondens "special drawing right" (SDR). IMF's bestyrelse gav grønt lys og med en vægt i SDR på 10,92 % blev CNY medlem af en eksklusiv klub bestående af US dollar (41,73 %), japanske yen (8,33 %), britiske pund (8,09 %) og euro (30,93 %). Mens optagelsen af CNY i SDR ikke ventes at få større konsekvenser på kort og mellemlang sigt, er det ikke desto mindre en anerkendelse af valutaens stigende anvendelse i internationale betalingstransaktioner samt de kinesiske myndigheders bestræbelser på at åbne og modne landets finansielle markeder. På længere sigt ventes SDR-optagelsen at føre til en re- llokering af internationale valutareserver, som kan understøtte valutaen. De kinesiske makro-data bidrog i november kun til at holde vækstbekymringerne i live.

I en helt anden boldgade vandt Mauricio Macri som ventet 2. runde af det argentinske præsidentvalg, omend sejren var mindre overbevisende (2,8 %-point) end de 8-12 %-point som meningsmålinger havde peget på. Macri indsættes officielt i embedet den 10. december og forventes herefter hurtigt at kaste mere lys over sine økonomiske planer.

Længere mod nord, viste den amerikanske job-rapport for oktober sig fra sin absolut stærke side og bestyrkede hermed forventningerne til en pengepolitisk stramning i forbindelse med Forbundsbankens rådsmøde den 16. december. Efter at have handlet så lavt som 1,97 % medio oktober nåede den 10-årige amerikanske rente i november 2,37 %, efter at Forbundsbankens førstedame, Janet Yellen, bekræftede, at "stærke økonomiske data betyder, at en renteforhøjelse vil være til debat på rådsmødet i december". I Europa gav Den Europæiske Centralbanks (ECB's) direktør, Mario Draghi, derimod udtryk for, at "udsigterne til en ønsket stigning i inflationen er svækket" og at "risici hidrørende fra global vækst og udenrigshandel er åbenlyse". Hermed var der efter de fleste kommentatorers opfattelse lagt op til en betydelig lempelse i bankens pengepolitik på rådsmødet den 3. december. Euroen havde følgelig kun få venner, hvilket ultimo måneden efterlod valutaen svækket med 4 % overfor USD. I Japan holdt centralbanken sin pengepolitik uændret og skuffede dermed den minoritet af økonomiske prognosemagere, som havde forudsagt en lempelse.

Tilbage i USA gjorde rådmedlemmerne i den amerikanske centralbank sig store anstrengelser for at kommunikere, at en renteforhøjelse i december ikke vil være starten på en serie af renteforhøjelser. Omsider syntes det som om, at investorerne accepterede at en renteforhøjelse ikke er verdens undergang men faktisk kan være af det gode, hvis årsagen er støt tiltagende vækst. Ganske overraskende, lød der nu langt mere positive toner fra de selv samme investeringsbanker, som hidtil havde set en amerikansk renteforhøjelse som en væsentlig risiko for emerging markets-aktiver generelt, men som nu så potentiale for positive afkast på emerging markets-aktiver baseret på de sidste mange måneders valutakorrektioner og investorernes generelt negative holdning til aktivklassen. Noget inkonsistent vedblev de samme investeringsbanker dog at udsende investeringsudsigter for 2016, som ikke spåede emerging markets mange chancer med henvisning til forældede vækstmodeller, øget gældsætning i erhvervssektoren samt begrænset finans- og pengepolitisk råderum i lyset af de ventede rentestigninger i USA. Om det var sidstnævnte dystre prognoser der gjorde udfaldet er uvist, men den ellers gryende markedsoptimisme kølnedes i månedens sidste dage.

Der var heller ikke megen opmuntring at hente i de ugentlige emissions-og indløsningsstatikker, som pegede en vedholden moderat strøm af indløsninger i obligationsdedikerede emerging markets-afdelinger. Dog skal det siges, af afdelinger dedikeret obligationer udstedt i dollar så mindre emissioner, og flere emerging markets-lande udnyttede situationen til at udstede nye obligationer. Libanon, Jordan og Angola udstedte således ny gæld i dollar, mens Albanien og Makedonien udstedte ny gæld i euro.

Sammenligningsindekset EMBIGD (obligationer udstedt i dollar) leverede i november et negativt afkast på 0,41 %, mens sammenligningsindekset GBIEMGD (obligationer udstedt i lokale valutaer) leverede et negativtafkast på 2,16 % mod USD, men et positivt afkast på 2,33 % mod EUR.

Udsigter og investeringsstrategi for december

I skrivende stund har ECB's Mario Draghi just annonceret en pengepolitisk lempelse bestående af en rentenedsættelse på 0,10 %- point (renten er herefter minus 0,30 %) samt en forlængelse af det eksisterende obligationsopkøb på seks måneder til marts 2017. Palletten af obligationer i opkøbsprogrammet blev samtidig udvidet med regionale og kommunalt udstedte obligationer, men i forhold til de opskruede markedsforventninger var der samlet set tale om en skuffelse. Vi mener dog, at udfaldet var det bedste, man kunne håbe på og finder det samtidig lettere absurd, at mens den europæiske økonomi viser tegn på støt tiltagende vækst og låntagning, og signalerne fra amerikansk økonomi senest har været blandede, er det den europæiske centralbank, der lemper pengepolitikken, mens det modsatte er tilfældet i USA.

Ud over det forestående møde i den amerikanske Forbundsbank den 16. december vil udfaldet af OPEC-mødet den 4. december have stor indflydelse på finansmarkederne i december. En amerikansk renteforhøjelse på 0,25 %-point er så godt som givet, og usikkerheden retter sig nu primært mod tempoet af de efterfølgende renteforhøjelser. Hvad OPEC-mødet angår, kan en produktionsnedsættelse ikke afvises, men i vores hovedscenario forventer vi, at organisationen holder olieproduktionen uændret. Det sidstnævnte vil være et minus for de oliestøttede lokale valutaer, mens de olieimporterende landes valutaer vil nyde godt heraf.

Vi forventer imidlertid, at EM-obligationer udstedt i dollar med en rente på mere end 6 % (EMBIGD) vil vedblive at udgøre et attraktivt alternativ til de ca. EUR 2 billioner negativt forrentede europæiske statsobligationer, som er konsekvensen af ECB opkøbsprogram og bankens negative indskuds-rente. De lokale renter og valutaer forventes at klare sig pænt igennem december godt understøttet af den negative positionering, men usikkerheden er på kort sigt til at få øje på (US job-rapport, US-rentebeslutning, OPEC-møde). For 2016 er vi ganske fortrøstningsfulde. 

 
 

 

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev