CH 04

global_logo_lille

Global Evolution er 100% specialiseret i kapitalforvaltning inden for Emerging Markets.

Teamet bag Global Evolution har rådgivet andre danske investeringsforeninger i en længere årrække og har lang erfaring inden for Emerging Markets og risikostyring.

For mange investorer udviklede januar sig til lidt af et mareridt, da kinesiske vækstbekymringer, dramatisk faldende kinesiske valutareserver og en ny nedtur i oliepriserne fik bunden til at gå ud af aktiemarkederne. Med de toneangivende vestlige aktiemarkeder i knæ kan det ikke overraske, at emerging markets-aktiverne også kom i skudlinjen, og den 20. januar – hvor den amerikanske WTI olie satte en bund på USD 26.19 per tønde – lå sammenligningsindekset GBIEMGD (EM-obligationer udstedt i lokale valutaer) til et tab på 3,9 % måned til dato, mens EMBIGD (EM-obligationer udstedt i USD) var nede med 2,15 %.

Nervøsiteten på finansmarkederne, olieprisernes nedtur og
et sideløbende fald i de markedsbaserede inflations-forventninger udløste bekymrede miner i G3-landenes centralbanker. I Euro-zonen gjorde Den Europæiske Centralbanks førstermand Mario Draghi det således klart, at "opfyldelsen af bankens inflationsmålsætning er et spørgsmål om troværdighed", og "har en centralbank sat en målsætning, kan den ikke flytte målrammen, blot fordi målsætningen ikke er nået". Med andre ord er en yderligere lempelse af pengepolitikken på det førstkommende rådsmøde er nu så godt som givet. I USA lod St. Louis Fed's præsident Bullard (en pengepolitisk høg i regi af Federal Open Market Committee OMC) forstå, at der er god grund til bekymring i en situation, hvor inflationsforventningerne begynder at falde som følge af faldende oliepriser. Den 27. januar blev disse bekymringer fulgt op af tilsvarende udtalelser i kølvandet på Forbundsbankens rådsmøde. Her hed det, at rådsmedlemmerne nøje overvåger den globale økonomiske og finansielle udvikling samt følgevirkningerne for amerikansk inflation og beskæftigelse.

Rettes blikket mod Asien leverede den japanske central-bank, BOJ, den 29. januar en mindre overraskelse, da banken sænkede indlånsrenten til -0,10 %-point, mens den kinesiske centralbank, PBoC, alene i de to sidste uger af januar tilførte det lokale finansmarked likviditet i størrelsesordenen USD 300mia.

De økonomiske nøgletal fra emerging markets-økonomierne
var samlet set lidet imponerende i januar, men der var trods alt lyspunkter. I Sydafrika og Brasilien overraskende handelsbalancerne således positivt, mens Polen og Filippinerne begge offentliggjorde solide vækstrater i 2015 på hhv. 3,6 % og 5,8 %. De ugentlige statistikker over emissioner og indløsninger i EM-obligationsdedikerede investeringsafdelinger talte sit tydelige sprog. Investorernes tillid til aktivklassen er minimal, hvorfor indløsningerne var fremherskende. Ikke desto mindre leverede aktivklassens toneangivende sammenligningsindeks (GBIEMGD og EMBIGD) ganske fornuftige resultater sammenlignet med mange andre risikoaktiver.

GBIEMGD (EM-obligationer udstedt i lokale valutaer) fik således vendt ovenfor nævnte minus på 3,9 % til et plus på 0,35 % ved månedens udgang, mens EMBIGD (EM- obligationer udstedt i USD) rettede sig pænt og sluttede måneden med et minus 0,18 %. Til sammenligning leverede de toneangivende aktieindeks i USA og Tyskland månedlige tab på hhv. 5,07 % og 8,80 %.

Udsigter og investeringsstrategi for februar

I skrivende stund står det stadig hen i de uvisse, om den amerikanske Forbundsbanks restriktive tilbagetog og de lempelige pengepolitiske signaler fra Japan og Euro-zonen vil bringe et varigt stemningsskifte til det bedre. På globalt plan har de økonomiske indikatorer i årets første måned ikke givet anledning til optimisme, og da investorerne tydeligvis drager en direkte kobling mellem oliepris-udviklingen og vækstudsigterne, forventer vi, at olieprisen vil fortsætte med at sætte tonen i finansmarkeder for en stund.

Mens det næppe kan overraske, at olieprisfaldet fra USD 100 pr. tønde i sommeren 2014 har været smertefuldt for olieselskaber og olieeksporterende lande, er det mere vanskeligt at forklare, den høje korrelation mellem oliepriser og risikoaktiver generelt, idet de fleste vil erklære sig enige i, at faldende oliepriser i teorien bør medføre en økonomisk omfordeling; - væk fra olieproducerende mellemøstlige lande til olieimporterende landes husholdninger med deraf følgende positive følger for forbruget og global vækst.

Spørgsmålet er, om der gælder andre regler, når olieprisfaldet er så stort, som tilfældet er, og hvor olieprisen ligger langt under de fleste olieproducenters budgetforudsætninger. Dette kan nemlig tvinge olieproducerende lande til at sælge ud fra de statslige opsparingsfonde, ligesom systemisk risiko igen spøger i kulissen i Texas og andre steder. Olieselskabet Shell har eksempelvis annonceret omfattende fyringer i kølvandet på et fald i overskuddet til USD 3,8 mia. i 2015 fra USD 19 mia. i 2014, mens olieselskabet BP's overskud i 4. kvartal 2015 dykkede med 91 %.

Ifølge industrikonsulenten WoodMackenzie LTD. vil kollapset i oliepriserne betyde, at investeringer i ny produktion svarende til USD 380 mia. vil blive udskudt, hvilket, ud over at mindske olieproduktionen på længere sigt, også vil hæmme væksten. De udskudte investeringer i olieindustrien er imidlertid en væsentlig årsag til, at vi føler os overbeviste om, at oliepriserne vil stige gradvist i de kommende måneder. Da den globale olieefterspørgsel fortsat ventes at stige, forventer vi derfor, at efterspørgelsen på mellemlang sigt vil matche udbuddet.

Med udgangspunkt i vores hovedscenario for oliepriserne ser vi derfor god værdi i mange olieunderstøttede EM- obligationer og valutaer. Samtidig er vi opmærksomme på, at mange EM-lande er bagud med udstedelsen af ny gæld som følge af de ugunstige markedsforhold i januar. Vi er imidlertid ikke voldsomt bekymrede ved udsigten til et stigende gældsudbud i de kommende måneder, idet den pengepolitiske lempelse i Japan, udsigten til en ditto i Euro-zonen og de deraf følgende negative obligationsrenter i Japan og Tyskland vil udgøre et stærkt incitament for institutionelle investorer i de to lande til at allokere flere penge til emerging markets-obligationer.

 

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev