oil 02

global_logo_lille

Global Evolution er 100% specialiseret i kapitalforvaltning inden for Emerging Markets.

Teamet bag Global Evolution har rådgivet andre danske investeringsforeninger i en længere årrække og har lang erfaring inden for Emerging Markets og risikostyring.

En aftale mellem OPEC og Rusland om at lægge loft over olieproduktionen fik i februar afgørende indflydelse på de globale finansmarkeder.

Måneden begyndte mildt sagt skidt med investorstemningen tynget af alt fra fortsatte olieprisfald og Kinas økonomiske afmatning til Storbritanniens mulige EU-udtræden og panikagtige udsalg af europæiske bankaktier.  Den 11. februar var den amerikanske WTI råolie faldet til USD 26,05 per tønde, men takket være det aftalte produktionsloft (nævnt ovenfor) rettede prisen sig efterfølgende til USD 33,75 ved månedens udgang, hvilket havde en gunstig indflydelse på markedsstemningen.

I USA gjorde positive økonomiske data, stigende oliepriser og pæne kursstigninger på aktiemarkedet ikke større indtryk på renteinvestorerne, og den 10-årige rente faldt i månedens løb fra 1,92% til 1,75% godt understøttet af negative renter i EU og Japan.

Rettes blikket mod emerging markets gjorde Latin Amerika sig særligt bemærket. Argentina indgik således et forlig med de sidste ubetalte kreditorer fra statsbankerotten i 2001, og i samme region drog investorene et lettelses suk, da Venezuela indfriede en USD 1,5 mia stor obligationsgæld til tiden. Brasilien gjorde sig mindre heldigt bemærket, idet kreditvurderingsbureauet Moody's nedsatte kreditkarakteren på både landet og det statsejede olieselskab Petrobras til henholdsvis Ba2 og B3.

De ugentlige statistikker over eissioner og indløsninger i EM
obligationsdedikerede investeringsafdelinger var også i februar præget af indløsninger. Dette forhindrede dog ikke de toneangivende sammenligningsindeks i at levere ganske solide afkast.

Handelsinvest Højrentelande nød i februar godt af relativ
høj eksponering til obligationer og valutaer udstedt af olie/råvareproducerende lande.

Udsigter og investeringsstrategi for marts

Vi er fortrøstningsfulde og forventer, at risikovilligheden forbliver intakt, sålænge oliepriserne fastholder de seneste
to ugers stigninger. På valutamarkedet er euroen under pres som følge af negative inflationsrater i Eurozonen og tiltagende spekulationer i nye pengepolitiske lempelser. Vi vil ikke udelukke en test af EUR/USD 1.05-1.07 forud for rådsmødet i ECB den 10. marts.

En styrket USD udgør en potentiel modvind for emerging markets-valutaerne, men vi forventer, at olieprisen vil vedblive at være den primære stemningsfaktor. Vi er samtidig opmærksomme på, at mange lande vil føle sig fristet til at udstede ny gæld i lyset af de lave lave dollar-renter, men forventer ikke, at dette vil være en afgørende hæmsko. Afrikanske dollarobligationer har yderligere potentiale i marts.

 

 

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev