Emierging 637 87

global_logo_lille

Global Evolution er 100% specialiseret i kapitalforvaltning inden for Emerging Markets.

Teamet bag Global Evolution har rådgivet andre danske investeringsforeninger i en længere årrække og har lang erfaring inden for Emerging Markets og risikostyring.

EM-aktivklassen imponerede i marts godt understøttet af stigende olie/råvarepriser og overraskende lempelige toner fra den amerikanske Forbundsbanks førstedame, Janet Yellen. De positive takter var mest udtalte i de lokale obligationsmarkeder, og lokalmarkedsindekset GBIEMGD (uafdækket mod USD) leverede således et afkast på 9,06%; det næstbedste månedlige afkast i indeksets ca. 13-årige levetid.

Udsigter og investeringsstrategi for april

I april forventer vi, at markedsdeltagernes opmærksomhed primært vil være rettet mod de olieproducerende landes møde i Doha den 17. april samt en mulig pengepolitisk respons fra Den Europæiske Centralbanks førstemand, Mario Draghi, på de nye lempelige og internationalt fokuserede toner fra hans amerikanske kollega. Den Europæiske Centralbank (ECB) har sit næste ordinære rådsmøde den 21. april.

Vi er selvsagt ganske tilfredse med afkastene i årets 1. kvartal, men i kølvandet på marts måneds solide afkast skruer vi lidt ned for optimismen ved indgangen til april med baggrund i den seneste uges prisfald på olie og industrimetaller. Vi tror således, at markedet vil have svært ved at fastholde sidste måneds kursstigninger uden støtte fra råvaremarkedet. Når det er sagt, er vi på lidt længere sigt fortrøstningsfulde og ganske opmuntrede over de mere ekspansive signaler primo april fra indkøbschefernes konjunkturbarometre i en lang række EM-lande herunder Kina. På det kortsigtede taktiske plan er vi samtidig opmærksomme på, at en manglende produktionsaftale på olietopmødet i Doha kan sætte olieprisen under fornyet pres.

Den amerikanske dollar reagerede sidst i marts på Janet Yellens lempelige udtalelser med en betydelig svækkelse, og meget tyder nu på, at dollarens dage som "stærk" valuta er talte. Dette er noget vi vil have med i vores investeringsovervejelser i relation til afdelingens regionale lokalmarkedseksponering.

Mens ECBs Mario Draghi formentlig ser med mishag på den nu stærkere euro, er en svagere dollar og en pengepolitisk tålmodig amerikansk Forbundsbank godt nyt for emerging markets-økonomierne. De lokale centralbanker vil således få nemmere ved at understøtte deres respektive økonomier med lempelige pengepolitikker, mens investorernes bekymringer over EM-landenes dollargældsætning og refinansieringen heraf alt andet lige vil mindskes.

Sidstnævnte var allerede reflekteret i markedsprisningen i marts, hvor rentespændet på EMBIGD (EM-obligationer udstedt i USD) faldt med 0,45 %-point alt imens flere lande udnyttede investorernes risikovillighed til at refinansiere sig på det internationale kapitalmarked. Vi forventer, at interessen for at udstede nye obligationer vil være stor igen i april.

Mens rentespændet på EMBIGD ikke længere udgør et oplagt "køb" (rentespændet er faldet med ca. 1 %-point på blot seks uger), anser vi stadig det nuværende rentespænd på godt 4 %-point for fornuftigt i en verden bestående af lavt/negativt forrentede statsobligationer i USA, EU og Japan. Da vi imidlertid korrekt satsede på olieprisernes vending tilbage i februar og var positioneret herefter, vælger vi nu at reducere afdelingens olie/råvarerelaterede risiko. Brasilien (BRL-obligationer såvel som USD-obligationer) samt Ecuador (USD-obligationer) er oplagte kandidater for en sådan risikoreduktion. 

 

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev