global_logo_lille

Global Evolution er 100% specialiseret i kapitalforvaltning inden for Emerging Markets.

Teamet bag Global Evolution har rådgivet andre danske investeringsforeninger i en længere årrække og har lang erfaring inden for Emerging Markets og risikostyring.

 

Godt hjulpet af højere oliepriser og en genvunden investor appeal fastholdt EM-aktivklassen i april de positive takter fra marts. Ved månedens udgang kunne år til dato-afkastene for EMBIGD og GBIEMGD herefter opgøres til henholdsvis 6,90 % og 13,87 % (mod USD). I lyset af de flotte resultater er spørgsmålet, om aktivklassen kan forblive i smult vande, nu hvor truende skyer trækker op i horisonten i form af en britisk EU-afstemning og et pengepolitisk møde i den amerikanske Forbundsbank, hvor sandsynligheden for en renteforhøjelse er sat så lavt som 12% jf. markedet.

Udsigter og investeringsstrategi for maj

Ordsproget "sælg i maj og gå din vej" har det med at gøre investorerne en smule pirrelige på denne tid af året, og i skrivende stund synes denne maj måned ikke at være en undtagelse. Skuffende konjunkturindikatorer fra fremstillingindustrien (purchasing managers index) i en lang række lande herunder Kina og Indien offentligjort ved indgangen til maj og et toneangivende amerikansk aktieindeks (S&P500), som kæmper for at fastholde et positvt momentum har i den sammenhæng været nedslående nyt.

På valutamarkedet er den amerikanske dollar i defensiven som følge af skuffende makro-data herunder en mildt sagt skuffende vækst i årets 1. kvartal. Dette har efterladt Forbundsbankens rådsmedlemmer i et dilemma. På den ene side er den finansielle stress aftaget betydeligt siden medio februar; ledigheden er lav og faldende, mens flere løn- og inflationsindikatorer er stigende. På den anden side er vækstindikatorerne temmelig sløje og næppe et argument for at stramme pengepolitikken. Dette syntes også at være den fremherskende holdning blandt investorerne, idet den markedsimplicitte forventning til yderligere stramninger af pengepolitikken i år er begrænset til 1,34 * 0,25 %-point, vel at mærke i årets sidste kvartal.

Dollarens tilbagetog i indeværende år har været og er stadig en understøttende faktor for risikoaktiver herunder olie, EM obligationer og valutaer. Vi forventer imidlertid, at en yderligere dollarsvækkelse vil være begrænset til EUR/USD 1,17 forud for den britiske EU-aftemning den 23. juni, hvor meningsmålinger i øjeblikket peger på dødt løb mellem JA og NEJ-siden (ca. 43% til begge lejre), mens book-makere kun sætter sandsynligheden for et britisk NEJ til EU til 30%.

Vi køber gerne argumentet, at den britiske eu-afstemning vil holde den amerikanske Forbundsbank i ro i juni, men vi mener samtidig, at markedet undervurderer Forbundsbankens vilje til at normalisere pengepolitikken senere på året. Rettes blikke mod Europa, er det imidlertid sandsynligt, at Den Europæiske Centralbanks førstemand, Mario Draghi skruer op for den verbale intervention i takt med, at en styrket euro øger det deflationære pres i euro- onen.

Selvom rentespændet på EM-obligationer udstedt i USD er faldet med ca. 1,0 %-point til ca. 4,0% siden medio februar (målt ved EMBIGD) svarende til de sidste 12 måneders gennemsnit, anser vi stadig aktivklassen for attraktiv.  Denne vurdering skal ses i lyset af en fortsat skrumpende pulje af positivt forrentede statsobligationer i Euro-zonen og i Japan. Obligationer udstedt i lokale valutaer er attraktive af samme årsag, men valutakomponenten kan på kort sigt komme lidt i modvind, skulle råvaremarkedet korrigere svagere og den amerikanske dollar korrigere stærkere efter at have testet EUR/USD 1,16-1,17-niveauet. Vi forventer dog ikke en større korrektion og fastholder et positivt syn på råvarer og lokale valutaer på mellemlang sigt.

 
 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev