global_logo_lille

Global Evolution er 100% specialiseret i kapitalforvaltning inden for Emerging Markets.

Teamet bag Global Evolution har rådgivet andre danske investeringsforeninger i en længere årrække og har lang erfaring inden for Emerging Markets og risikostyring.

 

Udsigter og investeringsstrategi for juni

Sikken en redelighed. Bedst som den amerikanske Forbundsbanks havde gjort det klart, at markedsdeltagernes prisning af en blot 4 % sandsynlighed for en renteforhøjelse i juni var alt for lav, skabte offentliggørelsen af en skuffende lav jobskabelse i maj på beskedne 38.000 (laveste siden september 2010) fornyet tvivl om styrken i amerikansk økonomitorerne havde i oktober blikket stift rettet mod de toneangivende centralbanker, og hvis enkelte investorer føler sig kørt godt og grundigt rundt i manegen ved indgangen til november, er det fuldt forståeligt.

Helt overordnet har vi længe haft det synspunkt, at en amerikansk renteforhøjelse baseret den rette præmis (vækst, beskæftigelse og moderat inflation) vil være et gode for emerging markets. På den baggrund var det egentlig sørgeligt at overvære de voldsomt positive markedsreaktioner fredag den 1. juni på jobrapporten og flere års tilsyneladende fejlslagen ultra-lempelig pengepolitik. Investorerne syntes hermed at ignorere, at USA er en betydelig destination for emerging markets-landenes fremstillingseksport og storforbruger af råvarer.

Vi har derfor svært ved helhjertet at deltage i festen over den skuffende jobrapport og en formodet udsættelse af pengepolitiske stramninger. Andre amerikanske vækstindikatorer ser dog fornuftige ud, og forude venter en risikofyldt kalender, som ud over Forbundsbankens møde den 15. juni også byder på en britisk EU-afstemning den 23. juni (samt et spansk parlamentsvalg den 26. juni).

Vi forventer, at den amerikanske Forbundsbank holder renten i ro den 15. juni, men medmindre briterne stemmer sig ud af EU, er sandsynligheden for en renteforhøjelse i juli eller september fortsat relativ stor (omkring 50 %). Vi mener endvidere, at investorerne undervurderer risikoen for et britisk NEJ til EU (dog ikke vores hovedscenarie). Dette illustreres bedst ved en forholdsvis lav prisning på volatilitet i amerikanske og europæiske aktier samt i de modne valutamarkeder. (alle under deres respektive 12-måneders gennemsnit).

Ikke desto mindre er vi ganske komfortable med EM-obligationer udstedt i dollar og euro samt rentedelen af de lokale obligationsmarkeder. Omfanget af nye udstedelser var massiv i maj, men købsinteressen var tilsvarende stor, hvilket vi ser som et bevis på investorernes glubende appetit for positivt forrentede obligationer, det være sig virksomhedsobligationer eller statsobligationer i emerging markets-universet.

 
 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev