Porteføljemanagernes kommentarer til markedsudviklingen den forløbne måned er alle opdateret pr. 5. september 2019.

I den kommende uge sendes nyeste nummer af magasinet Handelsinvest ud til alle navnenoterede investorer.

Vi har i nyhed af 21. juni 2019 orienteret om, at investorer i 2017/2018 med beholdninger i Handelsinvest Defensiv 10 og/eller Defensiv 30 kan have modtaget et brev fra Skattestyrelsen.  

De nævnte afdelinger har vi ved en fejl registreret som aktiebaserede investeringsbeviser ved etableringen. Skattestyrelsen har nu accepteret, at vi retter fejlen med virkning fra 2017. Det sker automatisk og uden involvering af dig som investor.

Hvis du er en af de investorer, der er berørt af rettelsen vil du modtage et brev fra dit pengeinstitut med en nærmere forklaring

Du er velkommen til at kontakte din filial, hvis du har spørgsmål, men som nævnt vil eventuel korrektion ske helt automatisk.  

Vi beklager meget ulejligheden.  

Venlig hilsen

Henrik Kragh
Adm.direktør
Tlf. 27521612

Vi er blevet bekendt med, at investorer der har investeret i nævnte afdelinger for frie midler i 2017/2018 formentlig har eller vil modtage et brev fra Skattestyrelsen.

 

I brevet fra Skattestyrelsen opfordres til en ændring af årsopgørelsen for 2017. Vi er i øjeblikket i dialog med Skattestyrelsen om dette brev - og derfor beder vi dig om at se bort fra brevet, indtil vi sammen med Skattestyrelsen har fået fakta på plads.

 

Baggrunden er, at Skattestyrelsen i 2018 registrerer en skattemæssig ændring af de to investeringsafdelinger fra at være aktiebaseret til ikke-aktiebaseret, hvilket de oplyser skal betragtes som et køb/salg af værdipapiret og dermed udløser det potentielt en skat. Produkterne har dog aldrig været aktiebaserede, hverken ved etablering eller senere - og vi er derfor i dialog med Skattestyrelsen for at afhjælpe problemstillingen.


Du er velkommen til at kontakte din bankfilial, hvis du har spørgsmål, men som nævnt kommer vi tilbage, så snart vi har en afklaring.

 

Vi beklager besværet - og kommer snarest tilbage.

 

Venlig hilsen
Henrik Kragh

Adm. direktør

Tlf. 27521612

Investeringsforeningen Handelsinvest introducerer to nye akkumulerende afdelinger.

Handelsinvest Fjernøsten har nu for anden gang fået en flot anerkendelse med Lipper Fund Award 2019 som bedste nordiske fond på fjernøstlige aktier.

I den kommende uge sendes nyeste nummer af magasinet Handelsinvest ud til alle navnenoterede investorer.

På indstilling fra bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest genopstillede Lone Mørch som investorrepræsentant.

I forbindelse med investorforum i Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S den 8. februar 2019, er følgende kandidater opstillet.

Handelsinvest udbetaler aconto udbytte og kurserne falder. Udbyttet trækkes automatisk fra i kurserne den 23. januar 2019 og indsættes på investorernes konti fredag den 25. januar 2019.

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev