CH 04

 

Devaluering af den kinesiske valuta, store udsving i kinesiske A-aktier, og senest økonomiske tillidsindikatorer som har pilen nedad, har skabt en frygt for, at Kinas officielle BNP vækst mål på 7 % er langt fra virkeligheden.

For år tilbage ville en kinesisk vækstafmatning kun have skabt små krusninger i de globale aktiemarkeder, men Kina er vokset til en økonomisk supermagt, hvilket betyder at en kraftig vækstopbremsning, vil få stor påvirkning af den globale vækst.

Konsekvensen har været store kursfald verden over. Hårdest er det gået ud over Emerging Markets landene, hvorimod de udviklede lande indtil videre er sluppet noget billigere fra den stigende uro. Emerging Markets landene er for en dels vedkommende meget afhængig af råvare- og energipriser, som er faldet ganske dramatisk gennem længere tid. Dette, kombineret med faldende appetit på aktierisiko, gør derfor disse aktiemarkeder utroligt sårbare.

Handelsinvests afdelinger har således også måttet se en reduktion af formuerne.

Det er først og fremmest Emerging Markets landene, der er blevet ramt. Dette betyder, at det er Handelsinvest Kina, Handelsinvest Latinamerika og Handelsinvest Fjernøsten, der har oplevet de største kursfald. På rentesiden er det Handelsinvest Højrentelande der bliver ramt, hvilket primært skyldes investering i obligationer udstedt i lokale valutaer.

De øvrige aktieafdelinger er også blevet ramt af kursfald, hvilket desværre i denne sammenhæng er en understregning af Kinas nye rolle i den globale økonomi.

Indtil videre er den globale vækst intakt. USA er stadig inde i et længere opsving, og Europa, med Tyskland i førertrøjen, er også kommet op i gear - om end i en mere moderat version. Set i det lys virker de seneste kursudsving noget overdrevne.

I skrivende stund har Kina valgt at anvende et par økonomiske værktøjer, idet de har valgt at sænke reservekravene til de kinesiske banker og reducere både ind- og udlånsrenterne. Det vil normalt øge appetitten på privat forbrug og vil give bankerne bedre muligheder for øget udlån og den afledte effekt skal munde ud i øget vækst.

Det var lidt i 11. time de fik åbnet værktøjskassen, men markederne har taget godt imod budskaberne og i Europa ses stigninger på mellem 2 og 5% og i Danmark har man genvundet det, man tabte i går.

I Tyskland kom der nye positive nøgletal her til morgen som et signal om, at  Europa ser bedre ud end mange forventede.

Samlet set har dagens informationer beroliget investorerne og det det ser ud til at de også har opfattelsen af, at de store kursudsving de seneste dage var lidt overdrevne.

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev