victory 637 x 87

 

Handelsinvest Danmark løber med æren af at være den næstbedste til at levere et merafkast blandt 26 danske aktivt forvaltede afdelinger i danske aktier. Det viser en ny akademisk analyse som to eksterne lektorer ved CBS og Niels Brock står bag. Administrerende direktør i Handelsinvest Henrik Kragh og Senior Portfolio Manager i Handelsbanken Asset Management Jeppe Andersen fortæller om, hvad der ligger til grund for det gode resultat, som kommer både Handelsbanken og kunderne til gode.

I analysen af 10 års afkast i perioden 2006-2015 kommer Handelsinvest Danmark næstbedst ud i performancedisciplinen med 3,50 % p.a. i merafkast efter omkostninger blandt i alt 26 aktivt forvaltede afdelinger i danske aktier. Førstepladsen indtager afdelingen Investin Prof. Danske Fokus Aktier II med en performance på 3,75 % p.a. Samlet set giver det et årligt merafkast på 2,7 procent for de i alt 26 danske aktivt  forvaltede afdelinger.

Anerkendelse af de aktivt forvaltede afdelinger

Ifølge Henrik Kragh, er resultaterne en anerkendelse af, at de aktivt forvaltede afdelinger kan slå de passivt forvaltede afdelinger, selv på et lille marked som det danske:
"Analysen er et godt bevis på, at det danske aktiemarked giver gode muligheder for at levere flotte investeringsresultater, hvis man altså forstår at læse markedet og får fastlagt den rette investeringsstrategi," siger Henrik Kragh.

Investeringsstrategien bærer frugt

Med en opportunistisk investeringsstrategi er der meget, der tyder på, at Handelsinvest Danmark netop har lagt den rette kurs. Jeppe Andersen forklarer:
"Vores strategi er, at vi ikke har nogle favoritaktier, men vi ser nogle
muligheder i markedet og griber dem.

Det gør, at vi som aktiv forvaltet afdeling i danske aktier har kunnet slå det danske aktiemarked gennem de seneste 5-10 år," siger Jeppe.

For netop at få lagt den rigtige strategi følger Handelsbanken Asset
Management mellem 50-70 virksomheder på tæt hold og investerer i en forholdsvis bred portefølje, som altså har vist sig at være en klog strategi, der har tilført en stabil merværdi gennem årene.

 

 
 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev