Emierging 637 87

 

Handelsinvest Højrentelande har skiftet benchmark til GBI-EM
Diversfied omregnet til DKK.

Der er ændret i investeringsstrategien, hvor investeringerne primært foretages i lokalvaluta i udsteders hjemland. Investeringer i USD eller
lokalvaluta kan afdækkes via finansielle instrumenter til danske kroner eller EUR. Minimum 2/3 af afdelingen skal dog være denomineret i udstedelsens lokalvaluta uden afdækning. Afdelingen fører en aktiv valutapolitik. Det indebærer, at afdelingen kan benytte afledte finansielle instrumenter til at opnå den ønskede valutaeksponering.

Den valgte strategi har til formål at skabe et afkast, der minimum giver et afkast svarende til afkastet på benchmark efter omkostninger.

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev