Fondsbørsmeddelelser

Halvårsrapport 2019

22. august 2019

Indgangen til 2019 var ikke den gunstigste efter et Q4 i 2018, der var en kedelig mundfuld for en investor. Heldigvis viste de første måneder i 2019 sig fra deres allerbedste side

Handelsinvest akkumulerende mix-afdelinger

21. juni 2019

Den indledende tegningsperiode i Handelsinvests akkumulerende mix-afdelinger sluttede torsdag den 20. juni 2019, og 166 investorer købte i alt investeringsbeviser for 110,5 mio. kr. fordelt på de to afdelinger. 60159218 Afdeling

Opdaterede CI-dokumenter for samtlige afdelinger

3. juni 2019

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI- dokumenter for alle afdelinger/andelsklasser. 60159218 Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI-dokumenter for samtlige andelsklasser/afdelinger for mindre sproglige tilretninger samt CI-dokumenter for to nye akkumulerende afdelinger. Læs CI-dokumenterne

Opdatering af prospektet i Handelsinvest i forbindelse med lancering af to nye afdelinger

3. juni 2019

Opdatering af prospektet i Handelsinvest Investeringsforeningen Handelsinvest har i forbindelse med lancering af to nye akkumulerende mix-afdelinger opdateret prospektet. Handelsinvest Defensiv 10 Akkumulerende (AK), tegningskurs 100,32 kr. Handelsinvest Offensiv 80 Akkumulerende

Opdaterede CI-dokumenter

10. januar 2019

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI- dokumenter for alle afdelinger/andelsklasser med afkast. 60159218 Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI- dokumenter for alle afdelinger/andelsklasser med afkast. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende

Handelsinvest udbetaler udbytte

3. januar 2019

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest har besluttet, at der udbetales aconto udbytter ultimo januar 2019. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 22. januar 2019,

Finanskalender 2019

13. december 2018

Forventede datoer er vedtaget for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og afholdelse af ordinær generalforsamling.: Dato Meddelelsestype  28. februar 2019 Årsrapport  14. marts 2019 Generalforsamling  22. august 2019 Halvårsrapport 01.01.- 30.06.2019 Yderligere oplysninger

Suspension af handel i forbindelse med fusion i Handelsinvest

24. oktober 2018

I forlængelse af fondsbørsmeddelelse den 19. september 2018 om fusion af afdelingerne Kina og Fjernøsten skal det hermed meddeles, at handel i Fjernøsten af regnskabsmæssige årsager er suspenderet indtil videre.  Short

Opdatering af prospekt i Handelsinvest

23. oktober 2018

Opdatering af prospektet i Handelsinvest. Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet. Den væsentlige ændring er, at afdeling Kina er udgået efter fusion med afdeling Fjernøsten. Det opdaterede prospekt kan læses her

Sidste handelsdag med Handelsinvest Latinamerika

22. oktober 2018

Investeringsforeningen Handelsinvest har på ekstraordinær generalforsamling den 21. august 2018 vedtaget at afvikle Handelsinvest Latinamerika ISIN DK0060103422(HAILAT). Finanstilsynet har godkendt afviklingen. Sidste handelsdag på Nasdaq vil være den 7. november 2018