Fondsbørsmeddelelser

Anmodning om suspension i Handelsinvest Fjernøsten

27. januar 2020

Det Kinesiske Nytår fejres de næste dage og børserne er lukket på det kinesiske aktiemarked. Der anmodes derfor om suspension i nedenstående afdelinger: Afdeling ISIN-kode Short name Handelsinvest Fjernøsten DK0015994453 HAIFJ

Handelsinvest opdaterede udbytter for regnskabsåret 2019

15. januar 2020

I forlængelse af selskabsmeddelelse af 27. november 2019 og 3. januar 2020 offentliggøres de opdaterede udbytter for regnskabsåret 2019 her. UDBYTTER NOTEREDE FONDE  Afdeling ISIN Udbytte pr. andel  Danske Obligationer DK0060040087  1,20

Ændring af finanskalender 2020 for Investeringsforeningen Handelsinvest

10. januar 2020

Datoen for offentliggørelse af regnskabsmeddelelse vedrørende årsrapport 2019 er ændret til den 24. februar 2020.

Handelsinvest udbetaler udbytte

3. januar 2020

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest har besluttet, at der udbetales aconto udbytter ultimo januar 2020. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 20. januar 2020,

Opdatering af prospekt og CI-dokumenter i Handelsinvest

2. januar 2020

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospekt og CI-dokumenter for alle afdelinger. Der er sket opdateringer/ændringer: reviderede emissions- og indløsningspriser reviderede ÅOP. Prospekt og CI-dokumenter kan ses her. Yderligere oplysninger kan fås ved

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Handelsinvest

27. december 2019

Investeringsforeningen Handelsinvest har fredag den 27. december 2019 afholdt ekstraordinær generalforsamling. Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med ændring af vedtægterne. Generalforsamlingen godkendte at ændre vedtægterne. Endvidere bemyndigede generalforsamlingen bestyrelsen

Finanskalender 2020 for Investeringsforeningen Handelsinvest

16. december 2019

Forventede datoer er vedtaget for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og afholdelse af ordinær generalforsamling: Dato Meddelelsestype 25. februar 2020 Årsrapport 10. marts 2020 Ordinær generalforsamling 20. august 2020 Halvårsrapport 01.01 – 30.06.2020

Investeringsforeningen Handelsinvest indkalder til ekstraordinær generalforsamling

11. december 2019

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 27. december 2019 kl. 9.30 i Handelsinvests lokaler, Østergade 2, 2, 7400 Herning. Dagsordenen kan ses af vedhæftede dokument. Med venlig hilsen  Henrik

Forventede udbytter for regnskabsåret 2019 for Handelsinvests udloddende afdelinger

27. november 2019

De forventede udbytter for regnskabsåret 2019 for Handelsinvests udloddende afdelinger fremgår af nedenstående tabel: Afdelinger Forventet udbytte i kr. pr. andel Danske Obligationer 1,10 kr. Virksomhedsobligationer 1,10 kr. Højrentelande 0,90 kr.

Opdatering af prospekt og CI-dokumenter

24. oktober 2019

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet og CI-dokumenter for alle afdelinger. Der er sket opdateringer/ændringer: Fondene Europa, Fjernøsten, Nordamerika, Norden og Verden har skiftet til nye bæredygtige benchmark I de 6 blandede