Fondsbørsmeddelelser

Forventede udbytter for regnskabsåret 2019 for Handelsinvests udloddende afdelinger

27. november 2019

De forventede udbytter for regnskabsåret 2019 for Handelsinvests udloddende afdelinger fremgår af nedenstående tabel: Afdelinger Forventet udbytte Danske Obligationer 1,10 kr. Virksomhedsobligationer 1,10 kr. Højrentelande 0,90 kr. Verden 22,60 kr. Europa

Opdatering af prospekt og CI-dokumenter

24. oktober 2019

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet og CI-dokumenter for alle afdelinger. Der er sket opdateringer/ændringer: Fondene Europa, Fjernøsten, Nordamerika, Norden og Verden har skiftet til nye bæredygtige benchmark I de 6 blandede

Halvårsrapport 2019

22. august 2019

Indgangen til 2019 var ikke den gunstigste efter et Q4 i 2018, der var en kedelig mundfuld for en investor. Heldigvis viste de første måneder i 2019 sig fra deres allerbedste side

Handelsinvest akkumulerende mix-afdelinger

21. juni 2019

Den indledende tegningsperiode i Handelsinvests akkumulerende mix-afdelinger sluttede torsdag den 20. juni 2019, og 166 investorer købte i alt investeringsbeviser for 110,5 mio. kr. fordelt på de to afdelinger. 60159218 Afdeling

Opdaterede CI-dokumenter for samtlige afdelinger

3. juni 2019

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI- dokumenter for alle afdelinger/andelsklasser. 60159218 Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI-dokumenter for samtlige andelsklasser/afdelinger for mindre sproglige tilretninger samt CI-dokumenter for to nye akkumulerende afdelinger. Læs CI-dokumenterne

Opdatering af prospektet i Handelsinvest i forbindelse med lancering af to nye afdelinger

3. juni 2019

Opdatering af prospektet i Handelsinvest Investeringsforeningen Handelsinvest har i forbindelse med lancering af to nye akkumulerende mix-afdelinger opdateret prospektet. Handelsinvest Defensiv 10 Akkumulerende (AK), tegningskurs 100,32 kr. Handelsinvest Offensiv 80 Akkumulerende

Opdaterede CI-dokumenter

10. januar 2019

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI- dokumenter for alle afdelinger/andelsklasser med afkast. 60159218 Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI- dokumenter for alle afdelinger/andelsklasser med afkast. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende

Handelsinvest udbetaler udbytte

3. januar 2019

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest har besluttet, at der udbetales aconto udbytter ultimo januar 2019. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 22. januar 2019,

Finanskalender 2019

13. december 2018

Forventede datoer er vedtaget for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og afholdelse af ordinær generalforsamling.: Dato Meddelelsestype  28. februar 2019 Årsrapport  14. marts 2019 Generalforsamling  22. august 2019 Halvårsrapport 01.01.- 30.06.2019 Yderligere oplysninger

Suspension af handel i forbindelse med fusion i Handelsinvest

24. oktober 2018

I forlængelse af fondsbørsmeddelelse den 19. september 2018 om fusion af afdelingerne Kina og Fjernøsten skal det hermed meddeles, at handel i Fjernøsten af regnskabsmæssige årsager er suspenderet indtil videre.  Short