Fondsbørsmeddelelser

Forventede udbytter for regnskabsåret 2023

20. november 2023

De forventede udbytter for regnskabsåret 2023 for Handelsinvests udloddende afdelinger fremgår af nedenstående tabel: Afdelinger: ISINkode Forventet udbytte: Handelsinvest Danske Obligationer DK0060040087 0,00 kr. Handelsinvest Verden DK0010157296 2,70 kr. Handelsinvest Europa

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet

1. november 2023

Opdatering af prospektet i Handelsinvest   Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet. For prospektet er der sket følgende opdateringer/ændringer:   Afdelingerne Virksomhedsobligationer, Højrentelande, High Yield Bonds og Norden er afviklet og udgår

Jyske Invest Fund Management udvider direktionen.

2. oktober 2023

Jyske Invest Fund Management udvider direktionen. Jyske Invest Fund Management A/S, som Investeringsforeningen Handelsinvest har indgået administrationsaftale med, har informeret foreningens bestyrelse om, at man har udvidet direktionen, så den fremover,

Opdateret prospekt

2. oktober 2023

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Handelsinvest   Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet. For prospektet er der sket følgende opdateringer/ændringer:   Jyske Invest Fund Management A/S er nyt investeringsforvaltningsselskab for Handelsinvest Klageansvarlig opdateret

Bestyrelsen har godkendt og behandlet halvårsrapport 2023

24. august 2023

Udvikling i 1. halvår 2023 Solen har skinnet på 1. halvår og det ser ud som om risikoaversionen i kapitalmarkederne er forsvundet eller som minimum forsvundet for en stund. Det har

Suspension er ophævet

14. august 2023

De tekniske problemer er løst og der stilles igen priser i Handelsinvests beviser. Se mere her: Anmodning om ophør af suspension af alle afdelinger under Investeringsforeningen Handelsinvest (nasdaq.com)

Suspension af handel med Handelsinvest beviser

14. august 2023

På grund af tekniske problemer kan der i øjeblikket ikke stilles priser i Handelsinvest beviser og handlen er derfor suspenderet.   Læs fondsbørsmeddelelse: Anmodning om suspension for Handelsinvest (nasdaq.com)

Forløb af ekstraordinær generalforsamling 21. juli 2023

21. juli 2023

Du kan læse fondsbørsmeddelelsen her

Handelsinvest skifter investeringsforvaltningsselskab pr. 30. september 2023

14. juli 2023

Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S har den 14. juli 2023 indgået aftale med Jyske Invest Fund Management A/S om salg af de investeringsforvaltningsaktiviteter, der vedrører administrationen af Investeringsforeningen Handelsinvest med virkning fra 30.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 21. juli 2023

7. juli 2023

Bestyrelsen i Handelsinvest har på bestyrelsesmøde den 6. juli 2023 besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 21. juli 2023. Brev til fondsbørsen kan ses her Dagsorden og indkaldelse kan ses