Fondsbørsmeddelelser

Opdatering af forventede udbytter for regnskabsåret 2022

19. januar 2023

Du kan se de opdaterede udbytter for regnskabsåret 2022 her: Udbytter 2022

Handelsinvest udbetaler udbytte for regnskabsåret 2022

5. januar 2023

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest har besluttet, at der udbetales aconto udbytter ultimo januar 2023.   Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 23. januar

Opdatering af prospektet i Investeringsforeningen Handelsinvest

23. december 2022

Opdatering af prospektet i Investeringsforeningen Handelsinvest   Der er foretaget følgende opdateringer/ændringer:   Finanskalender Jyske Bank A/S er tilføjet relevante steder og Handelsbanken er tilsvarende udgået efter Jyske Bank A/S´ overtagelse

Finanskalender 2023 for Investeringsforeningen Handelsinvest

9. december 2022

Finanskalender 2023 for Investeringsforeningen Handelsinvest   Forventede datoer er vedtaget for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og afholdelse af ordinær generalforsamling:   Dato Meddelelsestype 21. februar 2023 Årsrapport 2022 9. marts 2023 Ordinær

Suspension ophævet

2. december 2022

Handelsinvest Indreværdi Anmodning om ophør af suspension af alle afdelinger under Investeringsforeningen Handelsinvest De tekniske problemer er løst og der sendes igen indre værdi til Nasdaq for alle Handelsinvests afdelinger. ISIN

Suspension på grund af tekniske problemer

2. december 2022

Suspension på grund af tekniske problemer. På grund af tekniske problemer kan der i øjeblikket ikke beregnes indre værdi til Nasdaq for alle Handelsinvests afdelinger. ISIN Afdeling SHORT NAME DK0010232768 Handelsinvest

Handelsinvest – forventede udbytter for regnskabsåret 2022

18. november 2022

De forventede udbytter for regnskabsåret 2022 for Handelsinvests udloddende afdelinger fremgår af nedenstående tabel: FORVENTEDE UDBYTTER BØRSNOTEREDE AFDELINGER  Afdeling ISIN Forventet udbytte pr. andel  Danske Obligationer DK0060040087  0,30 kr.  Virksomhedsobligationer DK0060262061  0,00

Halvårsrapport 2022

25. august 2022

Et udfordrende 1. halvår 2022. En kombination af blandt andet stigende renter, stigende inflation, faldende vækst og en krig i Ukraine har været udfordrende for alle investorer. Så selvom der på

Opdatering af CI-dokumenter

17. maj 2022

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI-dokumenter for samtlige afdelinger med sproglige opdateringer. Følgende afdelinger har skiftet risikoprofil: Danske Obligationer har skiftet fra 2 til 3 Offensiv 60 har skiftet fra 4 til

Opdatering af CI-dokumenter

28. marts 2022

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI-dokumenter for samtlige afdelinger for sproglige tilretninger. De ajourførte versioner fremgår på foreningens hjemmeside www.handelsinvest.dk.