Fondsbørsmeddelelser

Opdatering af prospekt

25. april 2023

Opdatering af prospektet i Handelsinvest. Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet. For prospektet er der sket følgende opdateringer/ændringer: Nordnet stoppet som distributør pr. 1. april 2023. Jyske Bank A/S bliver ny Market

Handelsinvest forløb af generalforsamling 2023

9. marts 2023

Forløb af ordinær generalforsamling i Handelsinvest   Handelsinvest har torsdag den 9. marts 2023 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte beretning og årsrapport for 2022. Udbytteudbetalingen for 2022 blev godkendt. Udbytterne blev

Opdatering af KID dokumenter

23. februar 2023

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret KID-dokumenter for samtlige afdelinger med sproglige opdateringer.   De ajourførte versioner fremgår på foreningens hjemmeside www.handelsinvest.dk.   Venlig hilsen Handelsinvest

Opdatering af prospektet og KID dokumenter

21. februar 2023

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet og KID-dokumenter for alle afdelinger. KID-dokumenterne er opdateret med omkostningstal for 2022 og mindre sproglige/grafiske rettelser. For prospektet er der sket opdateringer/ændringer:   Nøgletal og regnskabstal

Årsrapport 2022

21. februar 2023

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2022   Vi ser tilbage på et meget udfordrende år, hvor overskrifterne var Ruslands indtog i Ukraine, høj inflation som følge af stigende energipriser

Opdatering af forventede udbytter for regnskabsåret 2022

19. januar 2023

Du kan se de opdaterede udbytter for regnskabsåret 2022 her: Udbytter 2022

Handelsinvest udbetaler udbytte for regnskabsåret 2022

5. januar 2023

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest har besluttet, at der udbetales aconto udbytter ultimo januar 2023.   Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 23. januar

Opdatering af prospektet i Investeringsforeningen Handelsinvest

23. december 2022

Opdatering af prospektet i Investeringsforeningen Handelsinvest   Der er foretaget følgende opdateringer/ændringer:   Finanskalender Jyske Bank A/S er tilføjet relevante steder og Handelsbanken er tilsvarende udgået efter Jyske Bank A/S´ overtagelse

Finanskalender 2023 for Investeringsforeningen Handelsinvest

9. december 2022

Finanskalender 2023 for Investeringsforeningen Handelsinvest   Forventede datoer er vedtaget for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og afholdelse af ordinær generalforsamling:   Dato Meddelelsestype 21. februar 2023 Årsrapport 2022 9. marts 2023 Ordinær

Suspension ophævet

2. december 2022

Handelsinvest Indreværdi Anmodning om ophør af suspension af alle afdelinger under Investeringsforeningen Handelsinvest De tekniske problemer er løst og der sendes igen indre værdi til Nasdaq for alle Handelsinvests afdelinger. ISIN