Fondsbørsmeddelelser

Sidste handelsdag med Handelsinvest Latinamerika

22. oktober 2018

Investeringsforeningen Handelsinvest har på ekstraordinær generalforsamling den 21. august 2018 vedtaget at afvikle Handelsinvest Latinamerika ISIN DK0060103422(HAILAT). Finanstilsynet har godkendt afviklingen. Sidste handelsdag på Nasdaq vil være den 7. november 2018

Ophævelse af suspension i Handelsinvest Fjernøsten

5. oktober 2018

I fortsættelse af selskabsmeddelelse den 4. oktober 2018 kan der igen handles i afdeling Fjernøsten. Short Name Navn ISIN HAIFJ  Handelsinvest Fjernøsten DK0015994453 Læs fondsbørsmeddelelsen her.  

Afvikling af Handelsinvest Latinamerika

28. september 2018

Der vil ikke længere være emission i Handelsinvest Latinamerika ISIN DK0060103422 (HAILAT) og udbetaling af afdelingens formue vil forventes at ske i oktober måned 2018. Investeringsforeningen Handelsinvest har på ekstraordinær generalforsamling

Fusion i to afdelinger i Handelsinvest

19. september 2018

Investeringsforeningen Handelsinvest har på ekstraordinær generalforsamling den 21. august 2018 vedtaget at fusionere Handelsinvest Kina og Fjernøsten med Handelsinvest Fjernøsten som den fortsættende afdeling. Ændringen er godkendt af Finanstilsynet. Ombytningen af

Halvårsrapport 2018

23. august 2018

Ved indgangen til 2018 var der mange forskelligartede holdninger til hvor de finansielle markeder ville gå hen og fakta har også været, at det samlet set har været en del sidelæns,

Forløb af ekstraordinær generalforsamling 21. august 2018

21. august 2018

Investeringsforeningen Handelsinvest har tirsdag den 21. august 2018 afholdt ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen havde fremlagt forslag om fusion af Handelsinvest Kina AK med Handelsinvest Fjernøsten, med sidstnævnte som den fortsættende andelsklasse og

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 21. august 2018

23. juli 2018

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 21. august 2018 kl. 9.30 i Handelsinvests lokaler, Østergade 2, 7400 Herning. Dagsordenen finder du her

Ophævelse af suspension i afdeling Kina og Fjernøsten

3. juli 2018

I fortsættelse af selskabsmeddelelse den 2. juli 2018 har foreningen nu anmodet om ophævelse af suspension i følgende af foreningens afdelinger: HAIKI Handelsinvest Kina, DK0016275977 HAIFJ Handelsinvest Fjernøsten, DK0015994453.

Anmodning om suspension af priser

2. juli 2018

Investeringsforeningen Handelsinvest har valgt at suspendere prisstillelse i følgende afdelinger pga. at børserne er lukket i Hong Kong og Kina, som medfører usikkerhed i forbindelse med prisstillelse HAIKI Handelsinvest Kina, DK0016275977

Opdatering af prospektet

8. juni 2018

Opdatering af prospektet Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet. De væsentlige ændringer i prospektet er: reviderede emission- og indløsningspriser ændret administrationshonorar beregning forbedret ÅOP for flere afdelinger/andelsklasser. Det opdaterede prospekt kan læses