Fondsbørsmeddelelser

Opdatering af CI-dokumenter

11. januar 2021

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret CI-dokumenter for samtlige afdelinger med årskast for 2020. De ajourførte versioner fremgår på foreningens hjemmeside www.handelsinvest.dk. Venlig hilsen Handelsinvest  

Handelsinvest udbetaler udbytte

5. januar 2021

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest har besluttet, at der udbetales aconto udbytter ultimo januar 2021. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 25. januar 2021

Finanskalender 2021 for Investeringsforeningen Handelsinvest

17. december 2020

Forventede datoer er vedtaget for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og afholdelse af ordinær generalforsamling: Dato Meddelelsestype 23. februar 2021 Årsrapport 11. marts 2021 Ordinær generalforsamling 26. august 2021 Halvårsrapport 01.01 – 30.06.2021

Tekniske problemer løst

18. november 2020

De tekniske problemer er løst og der sendes igen indre værdi til Nasdaq for alle Handelsinvests afdelinger. SHORT NAME Afdeling ISIN DK0010232768 Handelsinvest Danmark HAIDK DK0060040087 Handelsinvest Danske Obligationer HAIDKOBL DK0060774479

Tekniske problemer

18. november 2020

På grund af tekniske problemer kan der i øjeblikket ikke beregnes indre værdi til Nasdaq for Handelsinvest’ afdelinger. SHORT NAME Afdeling ISIN DK0010232768 Handelsinvest Danmark HAIDK DK0060040087 Handelsinvest Danske Obligationer HAIDKOBL

Handelsinvest – Forventede udbytter for 2020

10. november 2020

De forventede udbytter for regnskabsåret 2020 for Handelsinvests udloddende afdelinger fremgår af nedenstående tabel: Afdelinger: ISINkode Forventet udbytte: Handelsinvest Danske Obligationer DK0060040087 0,70 kr. Handelsinvest Virksomhedsobligationer DK0060262061 0,90 kr. Handelsinvest High

Opdatering af prospektet i Handelsinvest

8. oktober 2020

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet og CI-dokumentet for afdeling Danmark. Emissions- og indløsningspriser er revideret for afdeling Danmark. Prospekt og CI-dokumenter kan ses på www.handelsinvest.dk. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse

Handelsinvest High Yield Bonds

5. oktober 2020

Den indledende tegningsperiode i Handelsinvests High Yield Bonds DK0061406964 sluttede fredag den 2. oktober 2020 med, at 210 investorer købte 1.021.284 stk. investeringsbeviser for 102,3 mio. kr. Beviserne afregnes den 7.

Handelsinvest lancerer en ny afdeling

17. september 2020

Investeringsforeningen Handelsinvest har i forbindelse med lancering af en ny afdeling opdateret prospektet. Handelsinvest High Yield Bonds, tegningskurs 100,21 kr. tegningsperioden er 21. september – 2. oktober 2020, begge dage inkl.

Tekniske problemer løst

3. september 2020

De tekniske problemer er løst og der sendes igen indre værdi til Nasdaq for alle Handelsinvests afdelinger. SHORT NAME Afdeling ISIN DK0010232768 Handelsinvest Danmark HAIDK DK0060040087 Handelsinvest Danske Obligationer HAIDKOBL DK0060774479