Nyheder

Ophævelse af suspension i afdeling Verden

10. marts 2021

Der anmodes om ophævelse af suspension i: ISIN Afdeling Short name DK0010157296 Handelsinvest Verden HAIVER Dermed kan der igen handles i alle Handelsinvests afdelinger. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

Anmodning om suspension i Handelsinvest Verden

10. marts 2021

På grund af tekniske problemer kan der i øjeblikket ikke beregnes indre værdi i: ISIN Afdeling Short name DK0010157296 Handelsinvest Verden HAIVER Handel med afdelingen ønskes derfor suspenderet indtil videre. Yderligere

Opdatering af prospektet i Handelsinvest

9. marts 2021

Prospektet er opdateret med reglerne om Disclosure-forordning. Et nyt afsnit der beskriver, hvordan bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutningerne, afdelingernes miljømæssige og sociale karakteristika og hvorvidt det valgte benchmark er i overensstemmelse med

Månedskommentarerne er opdateret pr. 5. marts 2021

5. marts 2021

Porteføljemanagernes kommentarer til markedsudviklingen den forløbne måned er alle opdateret pr. 5. marts 2021. Siderne opdateres primo hver måned, med kommentarer til markedet, udviklingen i afkast, sektorfordeling og landefordeling m.m. Læs

Opdatering af prospektet og CI-dokumenter i Handelsinvest

23. februar 2021

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet og CI-dokumenter for alle afdelinger. CI-dokumenterne er opdateret med omkostningstal for 2020. For prospektet er der sket opdateringer/ændringer: Nøgletal og regnskabstal for regnskabsåret 2020 Finanskalender Sproglige

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

23. februar 2021

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2021 kl. 10.00 i Handelsinvests lokaler, Østergade 2, 7400 Herning. Dagsordenen kan ses her Tilmeldingsblanket  

Årsrapport 2020

23. februar 2021

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2020. Næstbedste resultat i Handelsinvests historie Det samlede resultat i 2020 i foreningen blev et overskud på 1.932 mio. kr. mod et overskud på

Månedskommentarerne er opdateret pr. 8. februar 2021

8. februar 2021

Porteføljemanagernes kommentarer til markedsudviklingen den forløbne måned er alle opdateret pr. 8. februar 2021. Siderne opdateres primo hver måned, med kommentarer til markedet, udviklingen i afkast, sektorfordeling og landefordeling m.m. Læs

Lone Mørch genvalgt som investorrepræsentant i 2021

1. februar 2021

På indstilling fra bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest var advokat Lone Mørch og direktør Ulrik Lundsfryd opstillet som investorrepræsentanter. Idet der ikke ved opstillingsfristens udløb den 22. januar 2021 var opstillet yderligere

Forsinkelse af udbytte

28. januar 2021

På grund af tekniske problemer er udbyttet i Handelsinvest forsinket. Vi forventer, at udbytterne er på investorernes konti primo uge 5.