Nyheder

Opdatering af KID dokumenter

23. februar 2023

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret KID-dokumenter for samtlige afdelinger med sproglige opdateringer.   De ajourførte versioner fremgår på foreningens hjemmeside www.handelsinvest.dk.   Venlig hilsen Handelsinvest

Opdatering af prospektet og KID dokumenter

21. februar 2023

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet og KID-dokumenter for alle afdelinger. KID-dokumenterne er opdateret med omkostningstal for 2022 og mindre sproglige/grafiske rettelser. For prospektet er der sket opdateringer/ændringer:   Nøgletal og regnskabstal

Indkaldelse til generalforsamling

21. februar 2023

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 9. marts 2022 kl. 10.00 i Handelsinvests lokaler, Østergade 2, 2, 7400 Herning. Dagsordenen kan ses af vedhæftede dokument Tilmeldingsblanket

Årsrapport 2022

21. februar 2023

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2022   Vi ser tilbage på et meget udfordrende år, hvor overskrifterne var Ruslands indtog i Ukraine, høj inflation som følge af stigende energipriser

Lone Mørch genvalgt som investorrepræsentant i 2023

3. februar 2023

På indstilling fra bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest var advokat Lone Mørch og direktør Ulrik Lundsfryd opstillet som investorrepræsentanter. Idet der ikke ved opstillingsfristens udløb den 27. januar 2023 var opstillet yderligere

Kandidater til investorforum 2023

23. januar 2023

I forbindelse med investorforum i Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S den 3. februar 2023, er følgende kandidater opstillet til valg: Lone Mørch, Advokat (L) og direktør, opstillet af Handelsinvest. Lone Mørch er 66

Opdatering af forventede udbytter for regnskabsåret 2022

19. januar 2023

Du kan se de opdaterede udbytter for regnskabsåret 2022 her: Udbytter 2022

Handelsinvest udbetaler udbytte for regnskabsåret 2022

5. januar 2023

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest har besluttet, at der udbetales aconto udbytter ultimo januar 2023.   Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 23. januar

Indkaldelse til investorforum

5. januar 2023

Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S indkalder til valg til investorforum den 3. februar 2023 kl 9:00.   Dagsorden for investorforum er at vælge et medlem til bestyrelsen samt en suppleant for denne. Valget

Opdatering af prospektet i Investeringsforeningen Handelsinvest

23. december 2022

Opdatering af prospektet i Investeringsforeningen Handelsinvest   Der er foretaget følgende opdateringer/ændringer:   Finanskalender Jyske Bank A/S er tilføjet relevante steder og Handelsbanken er tilsvarende udgået efter Jyske Bank A/S´ overtagelse