mode 637x87
   
Her kan du downloade vore regnskaber, prospekter og vedtægter samt vort kundemagasin Handelsinvest.

Magasinet Handelsinvest

Rapporter

Prospekter og vedtægter

Central Investorinformation

  Halvårsrapport 2017 side 1  Handelsinvest februar 2018 forsiden