brevpapir

En investeringsforening er et godt alternativ til selv at investere i aktier og obligationer med en række fordele. Du får adgang til en række specialister og eksperter, der varetager dine investeringer, og du får spredning af dine investeringer.

Tidsbesparende med mange fordele

Dermed kan du få en god investering uden at bruge megen tid på det. Du kan koncentrere dig om at lægge en strategi, så overvåger og optimerer vi løbende dine investeringer i de enkelte afdelinger.

Under de enkelte afdelinger kan du se antallet af værdipapirer samt forskellige oversigter omkring spredningen af dine investeringer. Du finder oplysningerne her.

Eksperter holder dine investeringer i hånden

I Handelsinvest har vi lavet samarbejde med flere eksterne leverandører om rådgivning på de enkelte markeder. Dette giver adgang til en række eksperter med stor erfaring og - ikke mindst - eksperter, der historisk har haft et attraktivt afkast.

Du kan læse mere om vore rådgivere her.

Større spredning - mindre risiko

Når man investerer, er det vigtigt at sprede sine investeringer på flere værdipapirer. Dette kan være særdeles omkostningstungt, når du investerer mindre beløb. Ved at investere sammen med mange andre investorer, får du adgang til en stor risikospredning og dermed en større sikkerhed i dine investeringer.

Vi har typisk mellem 25 - 100 aktier i vore afdelinger med aktier, hvilket er en væsentlig større spredning, end den typiske investor vil kunne opnå. Samtidig udbyder vi flere porteføljer og du får dermed mulighed for at sprede din eksponering på flere markeder.

Informationer om dine investeringer

Der er mange muligheder for at følge med i dine investeringer. Du kan blandt andet følge udviklingen på www.handelsinvest.dk, på OMX Nordic Copenhagen, i avisernes kurslister eller i din netbank.

På www.handelsinvest.dk udsender vi løbende en række nyheder, ligesom vi hver måned publicerer en månedskommentar på de enkelte porteføljer. Primo hver måned udsender vi et elektronisk nyhedsbrev med en opsamling på de vigtigste nyheder i den forgangne måned. Det kan du tilmelde dig her.

To gange årligt - i forbindelse med hel- og halvårs regnskaber - offentliggør vi foreningens resultater samt foreningens medlemsblad, Resumé. Resumé sendes til alle navnenoterede medlemmer af foreningen. Modtager du ikke Resumé, men er investor i Handelsinvest, kan du bruge denne blanket til at blive navnenoteret.

 
 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev