Afgørelser fra Finanstilsynet

Handelsinvest er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet. Finanstilsynet overvåger at vi gør tingene ordentligt og på den rigtige måde.

Finanstilsynets overvågning har givet anledning til følgende påbud/påtaler:

Ordinært besøg i november 2012 – april 2013