Klageadgang

Hvis du har en klage, der direkte vedrører produkterne fra Handelsinvest, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til:

Handelsinvest
Klageansvarlig Henrik Kragh
Østergade 2
7400 Herning

Telefon 2752 1612

E-mail: hk@handelsinvest.dk