Klageadgang

Hvis du har en klage, der direkte vedrører produkterne fra Handelsinvest, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til:

Handelsinvest
Klageansvarlig Jan Houmann
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg

Telefon 8989 2500

E-mail: houmann@jyskeinvest.dk