Klageadgang

Hvis du har en klage, der direkte vedrører produkterne fra Handelsinvest, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til:

Handelsinvest
Klageansvarlig Lone Skiffard
Østergade 2
7400 Herning

Telefon 9712 3355

E-mail ls@handelsinvest.dk