Medarbejdere

Direktion

Den daglige ledelse af Investeringsforeningen Handelsinvest varetages af direktøren i Handelsinvest Investeringsforvaltningsselskab A/S.

Henrik Kragh

Administrerende direktør
Tlf. 9992 0130
hk@handelsinvest.dk

Henrik startede som adm. direktør i 2015, er bank- og regnskabsuddannet. Henrik er HD i Organisation og Ledelse og har været ansat i Handelsbanken siden 2007. Han har tidligere beskæftiget sig med blandt andet private banking, rådgivning om formueforvaltning, forsikring, pension og regnskab

Administration

Administrationsgruppen i Handelsinvest består af tre personer. Vi beskæftiger os med den daglige administration af de enkelte afdelinger i Handelsinvest-gruppen. Blandt andet beregner vi kurser på andelene i Handelsinvest flere gange dagligt, så du altid kan købe andelene til den korrekte værdi. Vi kontrollerer ligeledes, at investeringerne overholder reglerne for placering. Derudover laver vi regnskaber, statistikker, indberetninger.

Leif Risvig

Administrationschef
Tlf. 9992 0138
lr@handelsinvest.dk

Leif Risvig er Cand. Merc. (mat.) og har arbejdet med økonomiske og finansielle problemstillinger gennem mange år. Leif har været administrationschef i Handelsinvest siden 2011.

Karsten Madsen

Regnskabschef
Tlf. 9992 0137
km@handelsinvest.dk

Karsten er bankudlært og har blandt andet arbejdet i Handels-bankens økonomiafdeling i 19 år. Han har HD i regnskabsvæsen og blev ansat i Handelsinvest i 2006

Henrik Bærnholdt

Regnskabsassistent
Tlf. 9992 0140
hb@handelsinvest.dk

Henrik er bankuddannet og har en HD i finansiering. Henrik har været ansat i Handelsinvest siden 2013.

Marketing

Marketingsafdelingen varetager primært Handelsinvests udadvendte opgaver over for distributører samt institutionelle investorer. Derudover formidler afdelingen information til finansielle rådgivere og øvrige interesserede samt udgivelse af investormagasinet Handelsinvest og publikationer i øvrigt. Afdelingen opdaterer løbende hjemmesiden.

Lone Skiffard

Direktionssekretær
Tlf. 9992 0133
ls@handelsinvest.dk

Lone har været ansat i Handelsinvest siden 2003. Før Handelsinvest var hun 16 år i Handelsbanken - senest som direktionssekretær.

Bestyrelse

Bestyrelsen i Handelsinvest består af følgende personer:

Lone Mørch

Bestyrelsesformand

Valgt til bestyrelsen i 2010. Til daglig er Lone Mørch advokat (L) i W T C advokaterne A/S i Hillerød.

Ulrik Lundsfryd

Direktør
Næstformand

Valgt til bestyrelsen i 2013.

Hugo Sørensen

Direktør
Bestyrelsesmedlem

Valgt til bestyrelsen i 2007.

Lone Ryg Olsen

CEO
Bestyrelsesmedlem

Valgt til bestyrelsen i 2016.

Niels Viggo Malle

Fhv. direktør
Bestyrelsesmedlem

Valgt til bestyrelsen i 2019.