Ombytning af provisionsbetalende Investeringsbeviser

En række at vore investorer vil som led i implementeringen af nye europæiske regler (MIFID II) få ombyttet deres investeringsforeningsbeviser til nye beviser, der ikke udbetaler provision til distributører.
Dette kommer til at ske for den del af vores investorer, der har en fuldmagtaftale med Handelsbanken om pleje af deres investeringer.

Ombytningen sker fra én type beviser til en ny type beviser, men i samme afdeling. Investorer vil opleve ombytninger i alle de Handelsinvestafdelinger, de har investeringer i. De nye beviser har nye navne og nye ISIN koder, men samme indhold af aktier og/eller obligationer.

Selve ombytningen kommer til at ske i forholdet 1:1 og uden kurstab og omkostninger. Ombytningen er godkendt af Skat, og derfor udløser ombytningen ikke nogen beskatning af en eventuel urealiseret kursgevinst. De nye investeringsbeviser overtager således den skattemæssige værdi fra de tidligere investeringsbeviser.

Ombytningen forventes gennemført den 8. juni 2017 hos Værdipapircentralen, og vil således kunne ses i de berørte depoter fra den 9. juni 2017. Som led i ombytningen vil der være midlertidig lukning af 11 afdelinger i Investeringsforeningen Handelsinvest fra tirsdag den 6. juni 2017 til torsdag den 8. juni 2017. Hvilke afdelinger det drejer sig om, fremgår af fondsmeddelelsen udsendt den 1. juni 2017.

Der udsendes ikke særskilte meddelelser fra Værdipapircentralen på ombytningen, men de nye beviser vil fremgå af den enkelte investors depot.