Opdateret prospekt 1. juni 2016

Opdatering af prospektet for alle afdelinger.
Bestyrelsen i foreningen har besluttet at fjerne tegningsprovisionen i samtlige afdelinger. I den forbindelse er prospektet opdateret og her er de væsentligste ændringer:

Med virkning fra 1. juni 2016 fjernes tegningsprovisionen i samtlige afdelinger. Tegningsprovisionen har udgjort op til 1,25%

Emissionstillæg er reduceret i alle afdelinger og det er dermed blevet billigere for investorer at købe Handelsinvest investeringsbeviser

Der er foretaget justeringer af rådgiver- og administrationshonorar

ÅOP (den årlige omkostningsprocent) falder med op til
0,25%-point.
Ændringerne vil dels fremgå af det opdaterede prospekt og dels af central investorinformation.

Det opdaterede prospekt kan læses her.

CI-dokumenterne kan findes her.