Opdateret prospekt 13. juni 2016

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet. Ændringen vedrører skift af benchmark i afdeling Højrentelande og tilretning af investeringsstrategien.

Det opdaterede prospekt kan læses her.