Opdateret prospekt 24. august 2016

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet samt CI-dokument for afdeling Danmark. Opdateringen vedrører skift i risikoklasse fra 5 til 6 for afdeling Danmark.

Det opdaterede prospekt kan læses her