Opdateret prospekt december 2015

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet for alle afdelinger. Ændringerne vedrører revidering af emission- og indløsningspriser for alle afdelinger samt oprettelse af to nye engros andelsklasser.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.

Prospektet findes her