Opdateret prospekt

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet for alle afdelinger. Ændringerne vedrører mindre sproglige ændringer samt et nyt punkt, at det fremover er bestyrelsen, der godkender børser og markeder, der må investeres på.

nvesteringsforeningen Handelsinvest har i dag offentliggjort opdateret prospekt. Ændringerne vedrører mindre sproglige ændringer samt et nyt punkt, at det fremover er bestyrelsen, der godkender børser og markeder, der må investeres på.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.

Prospektet findes her