Opdatering af forventede udbytter for regnskabsåret 2020

I forlængelse af selskabsmeddelelse af 10. november 2020 og 5. januar 2021 offentliggøres de opdaterede udbytter for regnskabsåret 2020 her:

UDBYTTER NOTEREDE FONDE
 Afdeling ISIN Udbytte pr. andel
 Danske Obligationer DK0060040087  0,80 kr.
 Virksomhedsobligationer DK0060262061  1,70 kr.
 Højrentelande DK0060014918  0,00 kr.
 High Yield Bonds DK0061406964 3,80 kr.
 Verden DK0010157296  39,80 kr.
 Europa DK0015809065  0,00 kr.
 Nordamerika DK0060159218  41,70 kr.
 Fjernøsten DK0015994453  13,60 kr.
 Norden DK0060048064 7,60 kr.
 Danmark DK0010232768 37,60 kr.
 Handelsinvest Defensiv 10 DK0060774479 1,10 kr.
 Handelsinvest Defensiv 30 DK0060774552 2,10 kr.
 Handelsinvest Offensiv 60 DK0060774636 4,20 kr.
 Handelsinvest Offensiv 80 DK0060774719  4,90 kr.

Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 25. januar 2021 og første dag for handel med de enkelte afdelinger eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 26. januar 2021. Udbyttet indsættes på investorernes konti den 28. januar 2021.

Satserne er foreløbige og kan således ændre sig indtil det endelige regnskab foreligger og er vedtaget på foreningens generalforsamling i foråret 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.

Forventede udbytter for unoterede fonde

UNOTEREDE FONDE
 Danske Obligationer Engros DK0060824597 1,10 kr.
 Virksomhedsobl. Engros DK0060671667 2,20 kr.
 Virksomhedsobl. Engros 2017 DK0060824910 2,30 kr.
Højrentelande Engros DK0060824407 0,00 kr.
High Yield Bonds Engros DK0061407186 4,00 kr.
Verden Engros DK0060671584 14,30 kr.
Europa Engros DK0060824084 0,00 kr.
Europa PB DK0060563344 0,00 kr.
Nordamerika Engros DK0060824837 44,00 kr.
Nordamerika PB DK0060563187 2.397,00 kr.
Fjernøsten Engros DK0060824241 15,70 kr.
Fjernøsten PB DK0060563260 783,40 kr.
Norden Engros DK0060824670 8,60 kr.
Danmark Engros 2017 DK0060824167 40,60 kr.
Danmark Engros DK0060654499 9,50 kr.
Danmark PB DK0060562965 1.052,20 kr.