Opdatering af forventede udbytter for regnskabsåret 2021

I forlængelse af selskabsmeddelelse af 26. november 2021 og 4. januar 2022 offentliggøres de opdaterede udbytter for regnskabsåret 2021 her:

UDBYTTER NOTEREDE FONDE
 Afdeling

ISIN

Udbytte pr. andel

 Danske Obligationer DK0060040087  0,60 kr.
 Virksomhedsobligationer DK0060262061  1,30 kr.
 Højrentelande DK0060014918  0,00 kr.
 High Yield Bonds DK0061406964 0,00 kr.
 Verden DK0010157296  17,50 kr.
 Europa DK0015809065  14,90 kr.
 Nordamerika DK0060159218  37,70 kr.
 Fjernøsten DK0015994453  23,90 kr.
 Norden DK0060048064 21,10 kr.
 Danmark DK0010232768 40,20 kr.
 Handelsinvest Defensiv 10 DK0060774479 2,60 kr.
 Handelsinvest Defensiv 30 DK0060774552 5,80 kr.
 Handelsinvest Offensiv 60 DK0060774636 9,80 kr.
 Handelsinvest Offensiv 80 DK0060774719  13,10 kr.

Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 24. januar 2022 og første dag for handel med de enkelte afdelinger eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 25. januar 2022. Udbyttet indsættes på investorernes konti den 27. januar 2022.

Satserne er foreløbige og kan således ændre sig indtil det endelige regnskab foreligger og er vedtaget på foreningens generalforsamling i foråret 2022.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.
Forventede udbytter for unoterede fonde for regnskabsåret 2021

UNOTEREDE FONDE
 Danske Obligationer Engros DK0060824597                          0,90 kr.
 Virksomhedsobl. Engros DK0060671667                          1,90 kr.
 Virksomhedsobl. Engros 2017 DK0060824910                          1,90 kr.
Højrentelande Engros DK0060824407 0,00 kr.
High Yield Bonds Engros DK0061407186 0,00 kr.
Verden Engros DK0060671584                          6,80 kr.
Europa Engros DK0060824084                        18,60 kr.
Europa PB DK0060563344                     688,50 kr.
Nordamerika Engros DK0060824837                        40,50 kr.
Nordamerika PB DK0060563187                  2.213,10 kr.
Fjernøsten Engros DK0060824241                        26,00 kr.
Fjernøsten PB DK0060563260                  1.303,80 kr.
Norden Engros DK0060824670                        22,30 kr.
Danmark Engros 2017 DK0060824167                        44,00 kr.
Danmark Engros DK0060654499                        10,30 kr.
Danmark PB DK0060562965                  1.140,10 kr.

Handelsinvests unoterede fonde er uden provisioner og er til brug for investorer, der har indgået en fuldmagtsaftale med Handelsbanken. Handelsbanken er en af Handelsinvests samarbejdspartnere. For nærmere oplysninger om fuldmagtsaftaler kan investorer kontakte en af Handelsbankens filialer.