Opdatering af forventet udbytte for regnskabsåret 2020 for afdeling Nordamerika

I forlængelse af selskabsmeddelelse af 18. januar 2021 er her en opdatering af forventet udbytte for Handelsinvest Nordamerika, ISINkode DK0060159218, 41,80 kr. Fejlagtigt oplyst med 41,70 kr.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.