Opdatering af prospekt og CI-dokumenter

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet og CI-dokumenter for alle afdelinger. Der er sket opdateringer/ændringer:

  • Fondene Europa, Fjernøsten, Nordamerika, Norden og Verden har skiftet til nye bæredygtige benchmark
  • I de 6 blandede fonde er der en mindre ændring i de sammensatte benchmark
  • Mindre tilretning i investeringsstrategien for fondene Europa og Nordamerika
  • Nyt afsnit vedr. bæredygtighed.

Det opdaterede prospekt kan findes på www.handelsinvest.dk.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.