Opdatering af prospektet i Handelsinvest

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet i forbindelse med lancering af
fire nye mix-afdelinger:

  • Handelsinvest Defensiv 10 (AK), tegingskurs 100,499 kr.
  • Handelsinvest Defensiv 30 (AK), tegningskurs 100,573 kr.
  • Handelsinvest Offensiv 60 (AK), tegningskurs 100,683 kr.
  • Handelsinvest Offensiv 80 (AK), tegningskurs 100,756 kr.

tegningsperioden er 16. januar – 27. januar 2017, begge dage inkl. og er uden kurtage.
Prospekt, brochure, tegningsblanket og Central Investorinformation kan rekvireres ved henvendelse
til Handelsinvest, Handelsbankens filialer eller kan findes på handelsinvest.dk