Opdatering af prospektet i Handelsinvest

Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet og CI-dokumentet for afdeling Danmark. Emissions- og indløsningspriser er revideret for afdeling Danmark.

Prospekt og CI-dokumenter kan ses på www.handelsinvest.dk.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh,
tlf. nr. 9992 0130.