Opdatering af prospektet i Handelsinvest

Prospektet er opdateret med reglerne om Disclosure-forordning.

Et nyt afsnit der beskriver, hvordan bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutningerne, afdelingernes miljømæssige og sociale karakteristika og hvorvidt det valgte
benchmark er i overensstemmelse med disse karakteristika.

Det opdaterede prospekt findes på www.handelsinvest.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh,
tlf. nr. 9992 0130.