Opdatering af prospektet i Handelsinvest i forbindelse med lancering af to nye afdelinger

Opdatering af prospektet i Handelsinvest

Investeringsforeningen Handelsinvest har i forbindelse med lancering af to nye akkumulerende mix-afdelinger opdateret prospektet.

Handelsinvest Defensiv 10 Akkumulerende (AK), tegningskurs 100,32 kr.

Handelsinvest Offensiv 80 Akkumulerende (AK), tegningskurs 100,52 kr.

tegningsperioden er 6. juni – 20. juni 2019, begge dage inkl. og er uden kurtage. Prospekt, brochure, tegningsblanket og Central Investor information kan rekvireres ved henvendelse til Handelsinvest, Handelsbankens filialer eller kan findes på handelsinvest.dk

Prospektet er vedhæftet her