Opdatering af prospektet i Investeringsforeningen Handelsinvest

Opdatering af prospektet i Investeringsforeningen Handelsinvest

 

Der er foretaget følgende opdateringer/ændringer:

 

  • Finanskalender
  • Jyske Bank A/S er tilføjet relevante steder og Handelsbanken er tilsvarende udgået efter Jyske Bank A/S´ overtagelse af Handelsbankens aktiviteter i Danmark
  • Honorar til depotselskab er opdateret
  • Nyt afsnit om miljømæssige og/eller sociale karakteristika er tilføjet for alle afdelinger
  • Afsnit ”8 Bæredygtighed” er opdateret fsva. bæredygtighedsrisici ligesom der henvises til nye SFDR bilag i nyt afsnit 10.
  • Nyt afsnit ”10 Bilag – bæredygtighedsrelaterede oplysninger” indeholdende prækontraktuelle SFDR oplysninger for alle artikel 8 afdelinger. Af skabelonerne fremgår blandt andet, hvilke miljømæssige og/eller sociale karakteristika der fremmes, hvor vidt der tages hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorerne og hvilken investeringsstrategi der følges
  • Sproglige tilpasninger m.m.

 

Det opdaterede prospekt kan fra i dag findes på www.handelsinvest.dk

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.