Opdatering af prospektet

Opdatering af prospektet
Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet.
De væsentlige ændringer i prospektet er:

  • reviderede emission- og indløsningspriser
  • ændret administrationshonorar beregning
  • forbedret ÅOP for flere afdelinger/andelsklasser.

Det opdaterede prospekt kan læses her