Ophævelse af suspension i afdeling Kina og Fjernøsten

I fortsættelse af selskabsmeddelelse den 2. juli 2018 har foreningen nu anmodet om ophævelse af suspension i følgende af foreningens afdelinger:

HAIKI Handelsinvest Kina, DK0016275977
HAIFJ Handelsinvest Fjernøsten, DK0015994453.