Ophævelse af suspension i enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Handelsinvest

I fortsættelse af selskabsmeddelelse den 5. april 2018 har foreningen nu anmodet om ophævelse af suspension i følgende af foreningens afdelinger:

ISIN                        Short Name                     Navn

DK0015994453       HAIFJ                           Handelsinvest Fjernøsten

DK0016275977       HAIKI                            Handelsinvest Kina

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.

Med venlig hilsen

Henrik Kragh

Administrerende direktør