m_122

Handelsinvest politik om samfundsansvar er en forlængelse af investeringspolitikken og det er bestyrelsens klare opfattelse, at ønsket om langsigtede gode afkast går hånd i hånd med politikken om samfundsansvar.

I valget af rådgivere ønsker vi fremover alene at samarbejde med rådgivere, der lever op til, eller er på vej til at leve op til FNs principper om samfundsansvar i investeringsbeslutningerne (UNPRI).

Vedtagelsen af denne politik har ikke medført ændringer i porteføljesammensætningerne, da vore væsentligste rådgivere allerede arbejder med samfundsansvar i investeringsbeslutningerne.