brevpapir
 

Du kan her hente de samlede vedtægter og prospektet for Investeringsforeningen Handelsinvest.

Vedtægter                                 
     
Prospekt  
     

Central Investorinformation
for noterede afdelinger/andelsklasser:

Obligationsafdelinger   Aktieafdelinger   Mix-afdelinger

Danske Obligationer               

Højrentelande

Virksomhedsobligationer

 

Danmark

Norden

Europa

Fjernøsten

Kina

Latinamerika

Nordamerika

Verden

 

Defensiv 10

Defensiv 30

Offensiv 60

Offensiv 80

         

Central Investorinformation
for unoterede andelsklasser:

Private Banking andelsklasser 
Obligationsafdelinger            Aktieafdelinger

 

 

 

Danmark

Europa

Fjernøsten

Nordamerika

 

Engros andelsklasser
Obligationsafdelinger           Aktieafdelinger

 Virksomhedsobligationer

 

Danmark

Verden 


 

 
 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev