Prospektet er opdateret

Opdatering af prospektet for alle afdelinger.
Investeringsforeningen Handelsinvest har opdateret prospektet for alle afdelinger med oplysning om direkte handelsomkostninger.

Det opdaterede prospekt kan læses her.her