Seneste nyt fra økonomerne

Nedenfor kan du læse meget mere om økonomiske vurderinger. Vi viser løbende 2 publikationer. Dels en uge rapport og dels en kvartalsupdate for global økonomi. Du kan finde begge publikationer nedenfor.

Makroøkonomisk ugefokus – Uge 23

Mandag offentliggøres ISM’s fremstillingsindeks for maj. Her ventes blot en marginal stigning til omkring 43 fra 41,5 i april. De regionale fremstillingsindeks har ellers gennemgående peget på en lidt større stigning i maj, men omvendt skal vi huske på, at faldet i ISM-indekset var en del mindre end frygtet i april.

 

Global økonomi kvartalsupdate
(januar 2020)

Konjunkturprognose – Ægte solopgang eller falsk daggry

  • Små tegn på mere stabil verdensøkonomi 
  • Geopolitiske bekymringer trådt lidt i baggrunden
  • Kun udsigt til meget gradvis bedring i den globale økonomi
  • Ingen mærkbare rentestigninger i horisonten 
  • Dansk økonomi i fornuftig balance
  • Modstandskraft, men dansk økonomi er ikke immun

De aktuelle globale tillidsindikatorer peger på, at de seneste års nedtur i verdensøkonomien er bremset op. Der er dog ikke tegn på, at et nyt bragende økonomisk opsving står for døren. Væksten i den globale økonomi vil nok stadig være svag på den korte bane, men vi vil sandsynligvis se en gradvis stabilisering af verdensøkonomien i løbet af året. Vores forventning om et fortsat relativt afdæmpet vækstbillede betyder også, at vi ikke ser mærkbare yderligere rentestigninger i horisonten.

En del af vores svagt stigende optimisme bygger på en forhåbning om, at den netop underskrevne handelsaftale mellem USA og Kina samt sidste års afklaring af det politiske billede i Storbritannien vil sende nogle af de geopolitiske spændinger, der har præget udviklingen negativt de senere år, lidt i baggrunden. Som overskriften på konjunkturrapporten antyder, er de økonomiske udsigter fortsat præget af betydelig usikkerhed ikke mindst fra den politiske front, der i vores øjne stadig har potentialet til at torpedere de aktuelle spæde tegn på økonomisk bedring.
For USA’s vedkommende bygger vores antagelse om en gradvis bedring i økonomien i høj grad på stadig fornuftig jobskabelse, optimistiske forbrugere og på at den amerikanske centralbank fastholder den aktuelle lempelige pengepolitik. Udsigten til kun en begrænset bedring i den global efterspørgsel samt en fortsat strukturelt betinget vækstopbremsning i Kina fastholder presset på de eksportorienterede økonomier, som for eksempel Tyskland, der ligeledes er tynget af udfordringer i bilsektoren. Så selv om euroområdets økonomi ses at stabilisere sig, så kommer væksten næppe til at stige meget i løbet af i år og inflationen vil forblive lav. Det betyder, at den europæiske centralbank vil holde renten i ro både i år og til næste år.
For dansk økonomi har vi i vores nye prognose valgt overskriften ’Blød Landing Forude’, fordi vi på den ene side ser at vi står over for en opbremsning i økonomien, men også, at vi i denne omgang forhåbentligt kan undgå at blive ramt af en større økonomisk krise. Vi venter således, at BNP-væksten vil aftage til i omegnen af 1,25% i år og næste år, at ledigheden vil begynde at stige en smule samt at inflationen vil trække en anelse i vejret de kommende år, sidstnævnte primært som følge af højere afgifter på især cigaretter.
Dansk økonomi har ellers indtil videre udvist en betydelig grad af modstandskraft over for de seneste års opbremsning i den globale efterspørgsel. Vi kommer dog ikke uden om, at den svage vækst og de fortsat afdæmpede udsigter, der præger flere af Danmarks største samhandelspartnere, vil sætte sig spor i aktiviteten herhjemme, ikke mindst på eksportsiden. Erhvervs- og forbrugertilliden har da også været aftagende, og bedringen på arbejdsmarkedet ser ud til at være bremset op i den sidste del af 2019.
Det positive budskab er imidlertid, at dansk økonomi i dag ser ud til at være i væsentligt bedre balance, end hvad vi har set ved afslutningen af tidligere højkonjunkturer. Der er således ikke tegn på nogen form for seriøs overophedning af økonomien i hverken kreditvæksten, inflationen eller på det meste af boligmarkedet, og konkurrenceevnen i virksomhederne ser fortsat fornuftig ud. I vores øjne reducerer det risikoen for et større kollaps i økonomien, som vi ellers har set i forbindelse med tidligere afslutninger på en højkonjunktur.
Muligheden for en større vækstnedgang end vi venter det er dog fortsat til stede, men risiciene ses altså i denne omgang primært knyttet til udviklingen i den globale økonomi.

Læs mere om udsigterne for den globale økonomi her (engelsk)