Seneste nyt fra økonomerne

Nedenfor kan du læse meget mere om økonomiske vurderinger. Vi viser løbende 3 publikationer. Dels en uge rapport, dels en update for dansk økonomi og så en kvartalsupdate for global økonomi. Du kan finde alle 3 publikationer nedenfor.

Makroøkonomisk ugefokus – Uge 4

De fleste aktiemarkeder udviklede sig fladt først på ugen, idet investorerne formentligt havde en vis afventende holdning forud for onsdagens underskrivelse af Fase-1 handelsaftalen mellem USA
og Kina samt begyndelsen på regnskabssæsonen. Efter underskrivelsen onsdag aften dansk tid steg aktierne generelt og især i USA, så det amerikanske S&P500-indeks nåede et nyt rekordhøjt niveau. De tyske og danske obligationsrenter er faldet denne uge, og faldet var mest markant onsdag formiddag efter euroområdets industriproduktion steg en anelse mindre end ventet. EUR er styrket over for USD denne uge.

Læs mere i makroøkonomisk ugefokus her

 

Dansk økonomi (august 2019)

Dansk BNP-vækst er blevet svækket og tegnene på en fortsat afmatning i økonomien er blevet forstærket på det
sidste. Vi venter dog, at afmatningen blot vil foregå gradvist. Vi forventer, at Nationalbanken vil spejle ECB’s ventede rentenedsættelse.

Læs om udsigterne for danske økonomi her

 

Global økonomi kvartalsupdate på engelsk (oktober 2019)

Masser af risici – men ikke meget ammunition tilbage

• Store risici tynger den globale vækst
• Husholdningerne står imod
• Lave renter er kommet for at blive
• Dansk økonomi vil også mærke global opbremsning

Væksten i verdensøkonomien falder, og det er til dels drevet af strukturelle faktorer såsom Kinas skifte væk fra en investeringsdreven økonomi og over mod en mere forbrugsdreven. I det seneste år er opbremsningen accelereret, drevet af globale spændinger som tynger tilliden og den økonomiske aktivitet. Det er især handelskrigen mellem USA og Kina samt brexit, som giver anledning til øgede bekymringer, og den globale industriproduktion og verdenshandlen er bremset kraftigt op. Fremadskuende indikatorer såsom indkøbschefernes tillidsindeks for industrien peger på, at den globale industricyklus vil forværres yderligere. På det seneste er der kommet tydeligere tegn på, at afmatningen også spreder sig til servicesektoren.

De store centralbanker har reageret relativt hurtigt i denne cyklus med nye stimulanstiltag, og vi forventer flere lempelser af pengepolitikken fremover. Det er en af grundene til, at vi ikke venter en egentlig global recession. En anden grund er, at husholdningerne de fleste steder virker relativt modstandsdygtige over for opbremsningen i den overordnede økonomi på grund af moderate gældsniveauer og lave renter. At vi ikke venter global recession skal også ses i lyset af, at vi har forudsat, at handelskrigen og brexit trods alt ikke får alt for stor negativ effekt. I handelskrigen tror vi på status quo frem mod det amerikanske præsidentvalg til næste efterår, det vil sige hverken indgåelse af en endegyldig og omfattende aftale eller markant yderligere eskalering.

På den anden side er det værd at bemærke, at råderummet i den økonomiske politik generelt er begrænset, ikke mindst i euroområdet, hvor politikrenten stadig er historisk lav, og de offentlige finanser fortsat er udfordret mange steder. Det gør det svært at lempe de økonomiske politikker meget yderligere. Den europæiske centralbank, ECB, satte renten ned i september og annoncerede samtidig et nyt opkøbsprogram. ECB er dog ved at løbe tør for mulige opkøbsemner under de nuværende rammer for opkøbene, ligesom man snart ikke kan gøre renten meget mere negativ. ECB har dog udtalt, at man ikke har nået den nedre grænse for renten endnu.

Vi tror på en nogenlunde sidelæns trend for aktiemarkederne, men udsvingene vil være store så længe de globale spændinger og den globale afmatning fortsætter. De nuværende rekordlave lange renter forventer vi vil forblive lave men dog stige lidt når væksten i verdensøkonomien stabiliserer sig om et år eller to.

Dansk økonomi har klaret sig overraskende godt i årets første halvår, idet industrien ikke så ud til at være ramt af handelsuro og global afmatning i samme grad som i mange andre lande. Det skyldes nok en mindre konjunkturudsat sammensætningen af dansk eksport., hvor fx medicinalindustrien og vindmølleindustrien vejer tungt. Dansk økonomi er dog langt fra immun over for omverdenen, og vi venter en afmatning også af dansk økonomi i takt med den globale opbremsning fortsætter. Derudover når de negative renter i stigende grad ud til husholdningerne, men vi forholder os skeptiske til, at det får en afgørende positiv betydning for økonomien.

Læs mere om udsigterne for den globale økonomi her (engelsk)