Udbetaling af aconto udbytte og kurserne falder

Handelsinvest udbetaler aconto udbytte og kurserne falder. Udbyttet trækkes automatisk fra i kurserne den 21. januar 2020 og indsættes på investorernes konti torsdag den 23. januar 2020.

Når vi udbetaler udbytte, bliver der taget en del af formuen i afdelingerne til investorerne. Det vil sige, at investorerne får flere penge på kontoen, mens formuen i afdelingerne bliver mindre. Derfor vil kurserne falde med værdien af udbyttebetalingen.

UDBYTTER FOR REGNSKABSÅRET 2019

UDBYTTER NOTEREDE FONDE
 Afdeling ISIN Udbytte pr. andel
 Danske Obligationer DK0060040087  1,20 kr.
 Virksomhedsobligationer DK0060262061  1,30 kr.
 Højrentelande DK0060014918  2,40 kr.
 Verden DK0010157296  22,90 kr.
 Europa DK0015809065  13,50 kr.
 Nordamerika DK0060159218  16,20 kr.
 Fjernøsten DK0015994453  13,60 kr.
 Norden DK0060048064  2,20 kr.
 Danmark DK0010232768 13,30 kr.
 Handelsinvest Defensiv 10 DK0060774479 1,30 kr.
 Handelsinvest Defensiv 30 DK0060774552 4,50 kr.
 Handelsinvest Offensiv 60 DK0060774636 5,50 kr.
 Handelsinvest Offensiv 80 DK0060774719  9,30 kr.
UNOTEREDE FONDE
Danske Obligationer Engros DK0060824597 1,70 kr.
Virksomhedsobl. Engros DK0060671667 1,80 kr.
Virksomhedsobl. Engros 2017 DK0060824910 1,90 kr.
Højrentelande Engros DK0060824407 3,10 kr.
Verden Engros DK0060671584 8,50 kr.
Europa Engros DK0060824084 16,10 kr.
Europa Private Banking DK0060563344 599,30 kr.
Nordamerika Engros DK0060824837 18,20 kr.
Nordamerika Private Banking DK0060563187 998,20 kr.
Fjernøsten Engros DK0060824241 15,70 kr.
Fjernøsten Private Banking DK0060563260 787,70 kr.
Norden Engros DK0060824670 3,10 kr.
Danmark Engros 2017 DK0060824167 15,90 kr.
Danmark Engros DK0060654499 3,70 kr.
Danmark Private Banking DK0060562965 412,50 kr.

AUTOMATISK GENINVESTERING
Ønsker du fremover ikke at få udbetalt dit udbytte kontant, er det en god íde at tilmelde dig
AUTOMATIKS GENINVESTERING, derved får du i stedet for kontant udbytte flere andele af
din investering.

Blanketten kan du hente her