Udlodning af udbytte for regnskabsåret 2017

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest har besluttet, at der udbetales aconto udbytter i starten af februar 2018. Udbyttet trækkes automatisk fra i kurserne den 30. januar 2018 og indsættes på investorernes konti den 1. februar 2018. forventede udbyttesatser for Handelsinvests afdelinger.

60159218

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest har besluttet, at der udbetales aconto udbytter i starten af februar 2018. Udbyttet trækkes automatisk fra i kurserne den 30. januar 2018 og indsættes på investorernes konti den 1. februar 2018.

Satserne er foreløbige og kan således ændre sig indtil det endelige regnskab foreligger og er vedtaget på foreningens generalforsamling i foråret 2018.

De forventede udbytter for Handelsinvests afdelinger fremgår af selskabsmeddelelse af 4. december 2017 og kan endvidere læses på Handelsinvests hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh,
tlf. nr. 9992 0130.

Link til siden med de forventede udbytter