Update – Ingen investeringer i Rusland

I Handelsinvest følger vi udviklingen i Rusland/Ukraine tæt for at sikre, at vores investeringer er i tråd med vores investeringsinstrukser, sanktioner m.m.

Vi har helt generelt haft en meget lille eksponering over for Rusland og havde derfor også, på invationstidspunktet, en meget beskeden  beholdning i russiske obligationer. Vi valgte på et tidligt tidspunkt at afhænde disse obligationer, selvom investeringen udgjorde en meget lille andel af den samlede formue i Handelsinvest.

Vi har således nu ingen eksponering mod Rusland, men fortsætter naturligvis med at følge udviklingen, herunder hvordan den måtte ramme andre lande, regioner, brancher og virksomheder.