Vejledning til skattemæssig behandling af fusion af Kina og Fjernøsten

Vi har netop gennemført fusion af Handelsinvest Kina og Fjernøsten. Fusionen er gennemført som en skattefri fusion.
Du kan her læse om ombytningsforholdet.

Klik på nedenstående skema for at åbne i her.

Skemaet skal ses som en vejledende tolkning af skattereglerne. Handelsinvest yder ikke skatterådgivning og vi anbefaler vore investorer at tage kontakt til deres skatterådgivere.